Dyade 2022/4 Frivillighetens kår

– I frivillighetens år

Dyade 2022/4 Frivillighetens kår
Produkttype
Donasjon
Språk
Norsk
Pris
kr 120,00

2022 er frivillighetens år. Så hvordan står det egentlig til med frivilligheten?

Realiteten er at den er under press – fra myndigheter, fra byråkratisering, og fra markedet. Den ekte frivilligheten, som ikke på en eller annen måte er avhengig av det offentlige, eller av markedet, er kanskje i ferd med å forsvinne. Og med det kanskje også noe av limet som holder oss sammen i fellesskap. Dette Dyade setter søkelys på disse og andre trekk ved frivilligheten i Norge – på noen av de barskere realitetene bak festtalene og de fagre ordene.

Innhold

Motivasjon og den demokratiske kjernen i frivillig arbeid

Det meste av frivillig arbeid motiveres av idealisme. Samtidig er den snevrere egenn...

Acem – frivillighet i essens

Intet er tilfeldig – aller minst et Dyade om frivillighet