Dyade 2012/01: Meditative veier - forskjeller og likheter

Ingen tro, religion eller livsanskuelse har monopol på meditasjon og indre ro; ingen metode rommer den eneste oppskriften. En berikende stillhet er et universelt potensiale ved mennesket. Dette nummeret av Dyade undersøker paralleller i ulike kulturers fordypningsprosesser.

Dyade 2012/01: Meditative veier - forskjeller og likheter
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

Mulighet for alle

Det er mange meditative veier, til dels svært forskjellige. Men noe kan være felles. Ingen tro, religion eller livsanskuelse har monopol på meditasjon og indre ro; ingen metode rommer den eneste oppskriften. En berikende stillhet er et universelt potensiale ved mennesket. Hva man åpner seg for der inne, kan variere. Vi kan ikke uten videre fatte hva som menes med åndelig, opplyst, frigjort eller guddommelig i ulike kulturelle og religiøse rammer. Men vi kan i noen grad forstå mennesket som søker.

Artiklene leter etter paralleller i fordypelsesprosesser. Idémessig kan det være interessant uten hensyn til om man selv mediterer. Indre søken kan utfordre den menneskelige psykologi på måter mange kan kjenne seg igjen i. Det kan også gjelde erfaringer fra sammenhenger som ellers kan virke fremmede.

Temaene i dette Dyade er ”evige” – og flytende. Meditasjon, fordypelse, religion og bønn, - ordene er uten klar mening både i dagligtale og faglig sammenheng. Ordet meditasjon kan favne det meste og brukes her undertiden i vid forstand. Til dels anvendes det om Acem-meditasjon mer spesifikt. Acem er en ikke-religiøs og ikke-ideologisk organisasjon. Forskjellene kan derfor være store til andre meditative veier, hvor rammen kan ha vært religiøs og ligge hundrevis av år, eller lenger, tilbake.

Innhold

I have nothing to say, and I am saying it - nøytralitet som forpliktelse

Hestehårsskjorter mot narsissisme

Veiviser

Felles tåkevandring

Hva spør Sankt Peter om?

Ok