Dyade 1984/01: Stress og avspenning

Stress er et ord vi alle kjenner og bruker. Vi tenker gjerne på noe negativt, en belastning, et slit. Stress vil vi helst unngå - for å ha det bra.

Men går vi inn i tema «stress», er ikke konklusjonen så enkel. Utfordringer, spennende og intense erfaringer, livets uunngåelige forpliktelser gjennom familie og jobb er også stress. Utdannelse er stress. Fødsel, forelskelse, alderdom og død likeså.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Hvis vi unngår alt det som «stresser» oss i øyeblikket, vil vi slettes ikke bare vinne gode dager, men kanskje tvert om tape noe for fremtiden. Stress er en nødvendig del av livet - på godt og ondt. Organisasjonen Acem som utgir Dyade, har fra 1966 til idag undervist 35 000 nordmenn i Acem-meditasjon. Et av de første og sikreste resultater av metoden er dyp og grundig avspenning. Dette har naturlig gitt interesse for stress-problematikk. Det er derfor nærliggende å vie et temanummer av Dyade til å se på aspekter ved stress.

Professor Kåre Rodahl, en av landets fremste på feltet, skriver om hva stress er og hva som skjer i kroppen når vi blir stresset.

Lege og psykolog Are Holen, forskningsstipendiat i stress-medisinsk psykiatri, tar for seg stress og katastrofer.

Psykolog Turid Tolloczko ser i sin artikkel på livs­fasene og de psykologiske forutsetningene for stressreaksjoner.

Acem-meditasjon og stress er tema for en artikkel av lege og kurslærer i Acem Anders Nesvold.

Undertegnede, som er medredaktør for dette nummeret av Dyade, var høsten 83 på en konferanse i England arrangert av ISTCS, International Stress and Tension Control Society. Sam­taler med forelesere fra Sverige, Storbritania og USA har resultert i fem artikler som belyser ulike måter stress kan mestres. Ledende eksperter gir her inntrykk fra sine arbeidsfelt: Sven Setterlind har vakt oppmerksomhet i Sverige med sin doktoravhandling om avslapningstrening i skolen. Skotten J. Macdonald Wallace har gjennom en lang karriere undervist i stress-kontroll på universiteter i England, Australia og New-Zealand. Professor i psykiatri Joseph Wolpe er en ruvende skik­kelse i utviklingen av adferdspsykologien og har særlig arbeidet med takling av angsttilstander. Her står stressmestring gjennom avslapning sentralt. Biofeedback er en ny og fascinerende meto­de for stressmestring som benytter moderne elektronikk for å bevisstgjøre og trene opp kontrollen av kroppsprosessene. Psy­kologen Mark Schwartz har lang erfaring med klinisk bruk og er en av stifterne av biofeedback forbundet i USA. Sportsutøvere blir stadig mer bevisst hvor viktig stresskontroll og evne til å slappe av er for ytelse i konkurranse og trening. Fysiologen Wesley Sime er bl.a. konsulent for det amerikanske olympia-laget. Vi håper at artiklene kan gi stimulans til å arbeide med et av hverdagens uunngåelige problemer: Hvordan leve med eget stress uten å bli overveldet og uten å trekke seg tilbake fra livets utfordringer.

STRESS - HVA ER DET? av professor Kåre Rodahl

LIVSFRUSTRASJON? av psykolog Turid Tolloczko

KRISE OG KATASTROFE av lege og psykolog Are Holen

ANGST, MESTRING OG STRESS-KONTROLL Samtale med professor Joseph Wolpe

LEV BEDRE MED STRESS OG ANSPENTHET Samtale med professor J. Macdonald Wallace

AVSLAPNINGSTRENING I SKOLEN Samtale med dosent Sven Setterlind

STRESS-KONTROLL FOR OLYMPIADELTAGERE Samtale med professor Wesley Sime

BIOFEEDBACK - MODERNE TEKNOLOGI MOT STRESS Samtale med psykolog Mark Schwartz

STRESS OG ACEM-MEDITASJON av lege Anders Nesvold

Innhold

Ok