Føde for tankene

Dette nummer av Dyade tar for seg ulike aspekter ved vegetarianisme: sammenhengen mellom kosthold og personlig erkjennelse, moral, miljøvern, helse. Vi håper at nummeret kan bidra til å nyansere det bildet mange har av vegetarianisme, og kanskje bidra til å skape større forståelse og interesse for dette kostholdsalternativet.

Kosthold er livsstil og tradisjon. Men kostholdsvaner i Norge er samtidig i rask endring – også her er annerledeslandet i ferd med å bli et mer fargerikt fellesskap. Går vi på restaurant er det like gjerne indisk, kinesisk eller vietnamesisk mat vi spiser som norsk. Også til hverdags forandrer vårt kosthold seg – pizza og tacos er snart like norsk mat – og mer populært – enn rømmegrøt og raspeball.

En fersk spørreundersøkelse som Scan-fact nylig har gjort for Dyade, viser at 60.000 nordmenn er vegetarianere, og at 700.000 nordmenn kunne tenke seg å prøve.

Mat er også verdier – sosiale, kulturelle, politiske, økonomiske, etiske – og til tross for norsk fargerikdom – følelsesladede. Det har den erfart, som velger å være vegetarianer. Da står man, til tross for fargerikdom i fellesskapet, i brytningsforhold til mangt i vår samtid. Den som spiser kjøtt, gjør det selvfølgelige. Vegetarianeren må rettferdiggjøre sitt kosthold og blir gjenstand for alskens forestillinger.

Dyades redaksjon skiller seg nok ut i norsk kulturliv – ved at den består av vegetarianere. Med dette Dyade vil vi vise at vegetarianisme er noe mer enn bevissthet om kosthold alene. I tillegg mener vi at det i høyeste grad er grunn til å stille spørsmål ved de tradisjonelle matvaner. Stadig flere synes å erkjenne at det er sammenheng mellom egen livsstil og miljøvern, etiske holdninger til dyr, og til egenutvikling. En mer bevisst holdning også til eget kosthold faller naturlig i en slik sammenheng. For en voksende del faller også valget på et vegetarisk kosthold – enten flere dager i uken, eller som et konsekvent valg.

Dette nummer av Dyade tar for seg ulike aspekter ved vegetarianisme: sammenhengen mellom kosthold og personlig erkjennelse, moral, miljøvern, helse. Vi håper at nummeret kan bidra til å nyansere det bildet mange har av vegetarianisme, og kanskje bidra til å skape større forståelse og interesse for dette kostholdsalternativ.

Derfor dette Dyade: Føde for tankene.

Det er servert!

Produkter

Dyade 1996/01-02: Føde for tankene

 

Relaterte artikler