Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft

Are Holen & Ole Nygaard (red.)

Artikkelsamling på tysk om Acem-meditasjon. Personlig utvikling, stressmestring og ledig mental holdning. Boken gir leseren en dypere forståelse av meditasjon og det utbytte den kan gi i ens liv. Oppdatering om ny vitenskapelig forskning på Acem-meditasjon, samt meditasjon generelt,.

Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft
Produkttype
Bok
Språk
Tysk
Pris
kr 130,00

En milepæl er nådd for Acem Tyskland med denne nye boken, som mange har ventet på.

Den er den mest omfattende samling av artikler om Acem-meditasjon som er kommet på trykk. Boken er blitt til på initiativ fra Ole Nygaard, politisk korrespondent for Aftenposten og grunnlegger og leder av Acems aktiviteter i Tyskland. Medredaktør Are Holen, er dekan for undervisning ved Det medisinske fakultet, NTNU. Han grunnla Acem i 1966 og er organisasjonens internasjonale leder. "Dette er et viktig skritt for Acem Tyskland," sa Ole Nygaard da boken nylig ble publisert. "Behovet for tyskspråklig materiale om Acem-meditasjon øker i takt med den store interessen for Acem-meditasjon."

Med ulike kapitler som omfatter begreper om personlig utvikling, stressmestring og ledig mental holdning vil boken gi leseren en dypere forståelse av meditasjon og det utbytte den kan gi i ens liv. Et kapittel oppdaterer leseren om ny vitenskapelig forskning på Acem-meditasjon, samt meditasjon generelt. Historien om et gift par og deres erfaring med Acem-meditasjon bidrar med et personlig perspektiv. Gjennom bredden av temaer og nivået av ekspertise bidrar "Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft" til inspirasjon for både begynnere og erfarne mediterende.

Innhold

Vorwort
Stille
Zwei kleine Berichte von Meditierenden
Einfürung
Der Bewusstseinsstrom und Acem-Meditation
Unruhe
Acem-Meditation und andere Formen von Meditation
Neutralität als Werkzeug
Meditation aus wissenschaftlicher Sicht
Das gute Leben
Produktivität, Zusammenarbeit und Gelassenheit
Verankerung unf Veränderlichkeit
Meditation und Erkenntnis
Ergebnisse von Acem-Meditation
Längere Meditationen
Innere Kraft
Neuen Ufern entgegen

Søkeord: tysk | deutsch | acem | meditasjon
Ok