Keyword: narsissisme

Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen
Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen

Hva er en krenkelse?

Ordet krenkelse brukes i daglig tale på ulike vis. Man snakker om krenkelse av en lov eller en regel når den brytes. I utenrikspolitikken hører man om krenkelser av et lands suverenitet eller territoriale grenser når en fremmed makt trenger seg inn uten tillatelse. I denne artikkelen beveger vi oss over på psykologiens krenkelser.

AcemArticle

Dyade 1990/03: Vår hemmelige storhet

- narsissismen i oss alle

Skal Dagsrevyjournalisten som ble tatt i å kjøre for fort få fartsbot som alle andre?  Nei, mente hans sjef for han var ute i viktig oppdrag.  Er dette et av mange tegn på utviklingen av en narsissistisk journalist, spør Dyade i dette nummeret om sunn og usunn narsissisme – og de utfordringer den skaper.

AcemProduct

Dyade 2008/04: Klager, krav og krenkelser

- om indignasjon, offerposisjon og narsissisme

Dette nummer av Dyade retter søkelys mot narsissistiske krenkelser, de tilhørende personlighetstrekk og deres relasjoner til samtiden.

AcemProduct

Hestehårsskjorter mot narsissisme

For bevissthetens universelle dimensjoner er det egosentriske en blindvei. Å prioritere meditasjon er i dypere forstand å identifisere seg med et overordnet perspektiv: Vi er mer; vi kan overskride de ytre forhold som har formet oss.

AcemArticle

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

AcemArticle

Peer som moderne narsissist

Skal Peer avsløres, la oss i så fall gjøre det så nærgående at vi tar med oss selv.

AcemArticle
Ok