Keyword: ideologi

Dyade 2002/01: Leselyst

- bokomtaler

Har du lest en god bok i det siste?

AcemProduct

Historien som ideologi

Johan Falkbergets Nattens brød Som så mye annen god skjønnlitteratur gir Johan Falkbergets bøker grunnlag for å drøfte hvordan vi mennesker former virkeligheten etter vår egen bevissthet. Selve persepsjonen av virkeligheten er ofte avgjørende for vurderinger, handlinger og valg.

AcemArticle