Hva er Acem-meditasjon?

Avspenningsteknikk utviklet i Norge av leger og psykologer siden 1966, uten religion eller mystikk. Lett å lære. Passer for alle voksne.

Acem-meditasjon hjelper mot stress og gir dyp avslapning i hverdagen. Alle mennesker kan ha glede av metoden, uansett alder, bakgrunn og livssituasjon.

Oversikt over informasjonsmøter og grunnkurs

Slik mediterer du
Du sitter i en god stol med støtte i korsryggen og gjentar en metodelyd i tankene så uanstrengt som mulig, uten bruk av taleorganer. Alt annet som skjer i sinnet, tanker, følelser, stemninger, får komme og gå uten at du styrer det.

Avspenning og overskudd
Når du kommer hjem fra jobb eller skole, er hodet ofte fullt av inntrykk og tanker. Disse spiser energi og oppmerksomhet, det vi kan kalle psykologiske "rester". Sinnet har behov for å bearbeide disse restene. Ofte må noen av våre tanker surre en stund i sinnet før de gir slipp. Acem-meditasjon gir denne prosessen bedre betingelser. Meditasjonen fungerer som en slags psykologisk fordøyelse av alle inntrykk og tanker vi ellers ikke får luftet ut.

Vanlige resultater
Deltakere på grunnkurs i Acem-meditasjon rapporterer ofte om

På sikt vil daglig meditasjon bidra til resultater av mer kvalitativ art. Det kan være bedre kontakt både med seg selv og med sine omgivelser. Ved å forholde seg åpent og aksepterende til tanker som dukker opp i meditasjonen, vil man over tid få bedre tilgang til egne ressurser og kreativitet. Man får større kontakt med de delene av en selv som man kanskje ellers ikke bruker nok tid til å lytte til. Dermed får man mulighet til å arbeide med sider av seg selv som ellers er lite tilgjengelig for bearbeidelse.

Effekter av Acem-meditasjon er dokumentert gjennom en serie medisinske studier i Norge og Sverige.

Mer om teknikken og resultater

Acem-meditasjon læres på grunnkurs

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. 

Ok