Hvordan velge riktig meditasjonsteknikk?

Noen meditasjonsteknikker gir større utbytte enn andre. Her får du hjelp til å velge den som passer for deg.

Meditasjonsteknikker

Denne tabellen gir en oversikt over noen av de vanligste meditasjonsformene og vurderer dem etter utvalgte kriterier. En forklaring av kriteriene finner du under tabellen.

Forklaring til tabellen:

Meditasjonsobjekt

Meditasjonsobjektet, eller «ankeret» er det du retter oppmerksomheten mot i meditasjonen.

Et indre objekt (lyd, visuelt, kropp) gir mer varig avstressing, mens et ytre objekt (se på en flamme, lytte til en stemme, lyden av regn) kan skape en stemning her og nå.

Av de indre objektene gir lyd best avspenning og fordypning, mens kropp og pust gjerne brukes for å trene oppmerksomheten.

Grad av tankekontroll

Dette er et av de store skillene mellom meditasjonsteknikker: Skal man slippe tankestrømmen fri, eller skal man forsøke å observere eller kontrollere i ulik grad?

Sagt med andre ord: Konsentrasjonsteknikkene handler om å kontrollere sinnet (tømme det for innhold, oppsøke en bestemt tilstand, erfaring), mens ledighetsteknikkene handler om å slippe sinnet fri. Acem-meditasjon og TM er ledighetsteknikker.

Forskning tyder på fristillelse av tankestrømmen gir dypest avspenning og er mest prosessfremmende. Det henger sammen med sinnets egen spontane fungering – mind wandering – som hjernen bruker bl.a. for å bearbeide inntrykk.

Mindfulness (avhengig av hvilken mindfulness-teknikk man bruker) befinner seg i en mellomstilling: Man skal slippe til tankestrømmen, men deretter observere den – «be mindful» - som i «mind the gap».

Kostnad

Det er stor prisforskjell på meditasjonsteknikkene. Ofte speiles det i graden av personlig instruksjon: Det koster mer å få tilgang til en instruktør. Mange av appene har kjøp i app for å komme videre, slik at begrepet gratis er relativt.

Mulighet for oppfølging

Det er utfordrende å etablere en meditasjonsvane, og tilgangen til et meditasjonsmiljø vil være avgjørende for om meditasjon blir noe du kan ha glede av gjennom de ulike livsfasene – eller om det blir et blaff, noe du prøver og så legger bak deg.

Noen av appene, blant dem Headspace og nærvær.no kan sette deg i kontakt med instruktører, slik at du kan drøfte din praksis videre. Acem-meditasjon er Norges største meditasjonsorganisasjon, har sentra i alle større byer og egne retrettsentere med retretter hele året.

Personlig instruksjon

En app kan være en god første introduksjon til meditasjon, men personlig instruksjon har en rekke fordeler, blant dem er muligheten til direkte tilbakemelding i læringssituasjonen, og umiddelbar tilgang til drøftelse av egen utførelse de viktigste.

Forskning

Her kan du lese mer om hva forskningen sier om valg av meditasjonsteknikk.

Ok