- Utnytter mine ressurser bedre

- Som leder i næringslivet har jeg deltatt på et stort antall kurs innen personlig utvikling. Noe har vært til dels verdifullt, mens annet har vært ”stunt” uten langsiktig virkning, sier Morten Børge-Ask, konsulent og leder av Consel.

Allerede etter første kommunikasjonskurs forsto jeg hvor dypt dette gikk. Med tre kurs bak meg forstår jeg mer av min uhensiktsmessige atferd, som nå er langt mindre i følge mine nærmeste omgivelser. Dette bidrar igjen til at jeg utnytter mine ressurser på en langt mer effektiv måte.

Stikkord: anbefaler, meditasjon
Ok