Mindre redd for vanskelige følelser

Arild Brandrud Næss forsker på hvordan man kan lære datamaskiner å forstå hva du sier. Det tror han ikke at han ville gjort hvis han ikke mediterte daglig.

– Den avkoplingen som meditasjonen gir, er en stor gave i en konsentrert hverdag som den jeg har. Det er veldig behagelig å sette seg ned og meditere før jeg går fra kontoret. Da «raser» gjerne hodet, men dermed får det også rast fra seg, og noe stilner, sier Arild.

Arild bor i Trondheim, og er både cand.mag i filosofi og sivilingeniør i matematikk. Hans arbeidsplass på NTNU er det eneste forskningsmiljøet i Norge som jobber med talegjenkjenning, det vil si å få datamaskiner til å skrive ned menneskelig tale som tekst. Arild har meditert daglig helt siden han var 17 år gammel.

– Jeg tror ikke jeg ville gjort det jeg gjør i dag hvis jeg ikke hadde meditert, fordi meditasjonens perspektiv har gjort det mer spennende å jobbe med tekniske ting. For meg er tilgang til en slags eksistensiell dimensjon i tilværelsen viktig. Tekniske yrker har ofte litt mindre av denne dimensjonen, men meditasjon gir meg såpass sterk tilgang til den at jeg ikke lenger krever at jobben skal fylle dette behovet fullt og helt. Acem-meditasjon har også lært meg veldig mye om hvordan det å gå inn i følelser som tidvis kan være utfordrende, faktisk kan være en veldig givende ting. Det har gjort at jeg har blitt mindre redd for vanskelige følelser også i forhold til arbeidet. Utfordringer har blitt mer interessante å hanskes med, og det har nok igjen gjort at jeg har kunnet bli litt mer ambisiøs, sier Arild.

Arild opplever også at meditasjonen gir et nyttig perspektivskifte i hverdagen.

– De siste årene har jeg blitt bevisst på at meditasjon løsner litt på investeringene i alt det som oppleves så viktig her og nå. Man innser lettere at det er masse man bekymrer seg for som ikke er verdt å bekymre seg for, og man forstår at både en selv og livet for øvrig er mer enn de tankene og følelsene man til enhver tid måtte ha. Vi blir alle så lett oppslukt av de hverdagslige pliktene og ambisjonene, og meditasjon gir en veldig god påminnelse om muligheten til å heve blikket, avslutter Arild.

Acem-meditasjon er en norskutviklet, enkel teknikk som passer for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Metoden er fri for religion og mystikk og nøytral i forhold til ideologiske og kulturelle referanser. Meditasjonsundervisningen i Acem er basert på frivillig arbeid, noe som gir rimelige kurs. For informasjon om kurs i Acem-meditasjon, se www.acem.no.

Stikkord: anbefaler, meditasjon
Ok