Litt mer mer menneske

For pensjonert politiførstebetjent og krimforfatter Bjørn Bottolvs (68) har Acem-meditasjon vært en kilde til fornyelse i 41 år – enten han har hatt behov for å komme seg over brutale åstedsscener i den virkelige verden, eller å finne ut hvilke prøvelser han skal utsette sin romanhelt Jo Kaasa for.

Bjørn jobbet i politiet i 34 år, i hovedsak som politiførstebetjent og divisjonsleder på Majorstua politistasjon i Oslo. I 1995 debuterte han med barneboka Tom Mowgli Johansen, og fulgte opp med ungdomsboka Løvetannbarn året etter. Han jobber nå med den niende kriminalromanen om Jo Kaasa, som i likhet med Bjørn selv er en patruljerende politimann som ofte er den første på åstedet.

Bjørn lærte Acem-meditasjon i 1973, og har meditert daglig siden. Han sier at meditasjon var til stor nytte for ham i en meget utfordrende hverdag som politimann.

- Et åsted der en person for eksempel har skutt seg med hagle, er selvfølgelig ikke noe pent syn. Slike opplevelser sitter lenge i, men jeg opplevde at meditasjon hjalp meg til å komme raskere over slike scener. Acem-meditasjon gjør at man lettere slipper til og aksepterer det som er i sinnet. Ved å slippe inntrykkene til ble jeg også fortere ferdig med slike nokså traumatiske opplevelser.

Bjørn erfarte også at meditasjon hjalp ham til å kommunisere bedre med kolleger og med andre han måtte forholde seg til i jobbsammenheng.

-På nattevakter, når unge politifolk som jeg var sjef for kom inn til spisepause klokken fire- fem om morgenen, hadde de av og til vært utsatt for store påkjenninger. Meditasjon hadde lært meg å nærme meg emosjonelle ting på en måte som jeg følte gjorde det lettere for meg å snakke med dem om det de hadde vært gjennom. Dermed hjalp jeg dem kanskje også til å komme seg raskere over det. Jeg følte også at meditasjon hjalp meg til å være litt mer menneske og litt mindre ren politimann i situasjoner der jeg måtte håndtere de pårørende til personer som nettopp var døde, sier Bjørn.

Som pensjonist kan Bjørn i dag dyrke skrivingen på heltid. Han sier at meditasjonen er til stor hjelp også her.

- Jeg har hatt mye igjen for å meditere i skriveprosessen. Når man har skrevet en helt dag blir man sliten, og det begynner å butte. Noen forfattere velger kanskje å ta seg et glass rødvin når dette skjer. Jeg mediterer i stedet. Acem-meditasjon løsner opp og slipper til det spontane i sinnet. Min erfaring er at det da gjerne dukker opp ting som jeg kan bruke i skrivingen, og som jeg ikke ser når jeg sitter intenst konsentrert, sier Bjørn.

Acem-meditasjon er en norskutviklet, enkel teknikk som passer for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Metoden er fri for religion og mystikk og nøytral i forhold til ideologiske og kulturelle referanser. Meditasjonsundervisningen i Acem er basert på frivillig arbeid, noe som gir rimelige kurs. For informasjon om kurs i Acem-meditasjon, se www.acem.no.

FOTO: TRINE JØDAL

Stikkord: anbefaler, meditasjon