Finner bedre løsninger

Jobben hans går i 250 kilometer i timen. Acem-meditasjon gir prosjektleder Morten Klokkersveen overskudd til å holde seg selv og sine medarbeidere på sporet i krevende og spennende jernbaneprosjekter.

- Meditasjon gir meg nye krefter, ro og gjør at jeg generelt er mer i balanse. Jeg får dessuten et videre perspektiv på livet og den situasjonen jeg til enhver tid måtte befinne meg i. Det å meditere er rett og slett å gi meg selv en daglig gave som gjør at jeg har det bedre, sier Morten, som har praktisert Acem-meditasjon regelmessig helt siden 1992.

Morten bor i Tønsberg, er utdannet landskapsarkitekt og arbeider i Jernbaneverket. Han leder for tiden planleggingen av nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Skien. Det siste året har han ledet 70 medarbeidere i et dobbeltsporsprosjekt for høyhastighetstog fra Holmestrand til Nykirke. Toget skal gå i 250 km/t, og i prosjektet inngår både en stasjon midt inne i et fjell og tekniske løsninger som aldri før er brukt noe sted i verden. Acem-meditasjon hjelper ham til å holde hodet over vannet i en arbeidshverdag som både er spennende og svært krevende.

-For meg er meditasjon en daglig pustepause. Ved å meditere blir jeg mer kreativ og finner bedre løsninger i jobben. Jeg tåler også perioder med høyere aktivitet og mindre søvn bedre. I noen situasjoner kan det «toppe» seg litt, og jeg føler meg trengt inn i et hjørne der det føles som om jeg ikke har noen handlingsalternativer. Etter en halvtimes meditasjon synes alt mye enklere, sier Morten.

Han avviser at meditasjon er en aktivitet som egentlig passer best for dem som arbeider på «mykere» fagområder enn ham selv.

- Alle kan ha utbytte av meditasjon uansett yrke. Det er ingen motsetning mellom å ha en teknisk jobb og det å drive med meditasjon. Min jobb berører både samfunn, estetikk og naturvitenskap. Meditasjon, i alle fall slik man forstår fenomenet i Acem, bygger oppunder alle disse tre beina, sier Morten.

Acem-meditasjon er en norskutviklet, enkel teknikk som passer for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Metoden er fri for religion og mystikk og nøytral i forhold til ideologiske og kulturelle referanser. Meditasjonsundervisningen i Acem er basert på frivillig arbeid, noe som gir rimelige kurs. For informasjon om kurs i Acem-meditasjon, se www.acem.no.

Stikkord: anbefaler, meditasjon
Ok