Ledighet i meditasjon

På denne CDen drøfter Are Holen ledighet som nøkkelbegrep i Acems meditasjonspsykologi.

Ledighet i meditasjon
Produkttype
CD
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Acem-meditasjon utføres regelmessig to ganger en halv time daglig. Straks etter at vi har lukket øynene for å meditere, er det vår oppgave å anvende prinsippet om ledighet. Kvaliteten av ledigheten i metodelydgjentagelsen avgjør vår meditasjonsutvikling på kortere eller lengre sikt.
Are Holen er førsteamanuensis ved Medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim, dr. med., psykiater. Han er faglig leder og grunnlegger av Acem.

Innhold

1. Ledighet - grunnprinsipp
2. Ledighetsbegrepet
3. Avspenningsrespons
4. Ikke prestasjon
5. Ledighet og konsentrasjon
6. Ledighetens viktighet
7. Konsentrasjon i dagliglivet
8. Akseptering
9. Det ufulkomne
10. Være i det som er
11. Den forløsende nærhet
12. Forventningsløshet
13. Oppdagelser
14. Å være i nuet
15. Ærlighet
16. Analytisk holdning
17. Psykologisk frigjøring
18. Virkelighet
19. Integritet mot helhet
20. Hverdagens erfaringer
21. Vekst
22. Avslutning

Ok