Elisabeth Heimdal Wærsted

Elisabeth Heimdal Wærsted

Meditasjonslærer i Acem. Forsker i brukersentrert design.