M2 Acem-meditasjon

M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset starter
Mandag 19. september 2022
Siste kursdag
Mandag 14. november 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

Kurset starter
Mandag 19. september 2022
Siste kursdag
Mandag 14. november 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

Kurset går over 5 ganger, annenhver uke.

Det eneste du trenger for å være med, er en datamaskin (eller smarttelefon) med fungerende kamera,  mikrofon og hodetelefoner. Når kurset nærmer seg  får du en e-post med en lenke som enkelt tar deg inn i det digitale møterommet.

Her finner du tips til deg som skal følge nettundervisning i Acems regi.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.

 

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H22201

Kursledere

Marte Bjørnaa Otnes

Senioringeniør. Jobber med store veiprosjekter. Kurslærer i Acem.