Tankesurr eller meditasjon?

"Det er en tanke som opptar meg mye i mine meditasjoner: Hvordan finne balanse mellom konsentrasjon og utflytenhet i gjentakelsen av lyden. Mange ganger tenker jeg at jeg tar lyden for hardt og konsentrerer meg." 

"Nesten like ofte blir jeg irritert over at jeg surrer så mye med tanker uten å tenke metodelyden. I veiledninger hører jeg andre som har en metodelyd med flyt = ledighet. Jeg får høre at min måte å gjenta lyden på er ok, men det godtar jeg ikke. Jeg blir frustrert og ønsker noen gode tips."

RÅD:

Du beskriver en forventning som er uoppnåelig. Du er ikke alene om å ha forventninger.  Vi har alle tendens til å søke  etter løsninger som kan fikse problemene en gang for alle, slik vi lærte å lese på skolen eller lærte å kjøre bil. Har du først lært det, så mestrer vi det. Slik er det ikke på alle områder i livet, ikke i forhold til dine kjære, ikke i forhold til kolleger og venner. Heller ikke i meditasjon.

Du vil gjerne meditere slik du hører andre får det til. Men det er vel ingen som får det til i den forstand at de gjør det riktig hele tiden. Å meditere riktig er å gjøre det feil i perioder.  Du og mange med deg, er opptatt av mestring. Kan vi tolke deg dit hen at du vil ha kontroll over din gjentakelse av metodelyden? Slik at du slipper tvilen om du er for konsentrert eller for utflytende?

Så kommer spørsmålet om hva du vil med meditasjon. Ønsker du å komme i prosess der du møter sider av deg selv for bearbeidelse? I så fall er du midt inne den ønskede prosessen. Din tvil, din frustrasjon og irritasjon er uttrykk for dine reaksjoner i meditasjon. Oppgaven din er å være tilstede med reaksjonene og gradvis finne ledighet til dem.

Å meditere med ledighet bringer frem uferdige sider av deg selv, som du helst vil unngå, og i perioder mye tankesurr. Da begynner du å konsentrere deg. Meditasjon foregår i brytningen mellom ledighet og konsentrasjon. Du kan ikke gjøre annet enn å prøve å  gjenta lyden så ledig som du kan, ikke mer enn det, mens du er frustrert. Glem behovet for balanse. Gi deg selv takhøyde for å meditere feil. 

Ønsker du først og fremst avspenning som resultat av meditasjon? Også da trenger du å gå veien om å være til stede med reaksjonene du har. Dypere spenninger og personlighetsstrukturer hindrer deg i å oppnå avspenning og behag. Ved å forholde deg til spenninger som oppstår med ledighet, vil du skape nytt grunnlag for å oppleve  avspenning.

Dine spørsmål viser at du er nær viktige reaksjoner  i deg selv. De er så nær at du ikke ser dem selv, men vil skyve dem til side for å nå et mål. Det viser seg gang på gang at ønsket om å skyve noe til side,er tegn på at det man vil skyve bort,  nettopp er det man trenger å forholde seg til.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.

Ok