OK bare av og til?

UNDRING:

Et nyttårsforsett var å meditere mer regelmessig. Jeg hadde lyst til å få mer ut av meditasjonen. Men det ser ut til å gå dårlig denne gangen også. 

Sist uke mediterte jeg bare tre halvtimer og en gang 45 minutter. Jeg vet at dere også sier det er ok å meditere når det passer, samtidig som jeg har hørt at man mister noen muligheter til personlig vekst. Men hva med stress? Kan man takle stress bedre med meditasjon en gang i mellom? 

RÅD:

Meditasjon setter i gang prosesser. Det skjer under meditasjon og i ettersiget. Under meditasjon bearbeides først inntrykkene i det ”øverste laget”, typisk dagens inntrykk i ettermiddagsmeditasjonen. Når mye av dette er bearbeidet, kommer stressholdninger på skuddhold. Det merkes gjerne som uro og rastløshet.

Tilstander er ikke interessante i denne sammenhengen. Ledighet er en holdning som det ikke er mulig å holde på under meditasjon. Ledigheten går tapt når man faller i tanker – blir spontankonsentrert. Det er en naturlig del av prosessen. Det er også naturlig at ledigheten er redusert når man er under innflytelse av spenninger.

Man må altså se prosessen under ett. Spenningsbearbeidelsen foregår i hver meditasjon. Det har man glede av uansett hvor sporadisk man mediterer.

Forskjellen mellom regelmessig og sporadisk meditasjon merkes først og fremst på to områder. Det generelle spenningsnivået og på evnen til å finne ledighet. Spenningsnivået reduseres under meditasjon og bygges opp igjen i hverdagen. Blir det lang tid mellom hver gang avspenning finner sted, starter man gjerne på et mer spent nivå ved neste meditasjon. Like fullt er det langt bedre enn å ikke meditere. Sporadisk meditasjon gir avspenning det er godt å ta med seg, og som noen ganger er viktig for helbred. Stressnivået blir redusert ved hver enkelt meditasjon.

Evnen til å finne ledighet oppøves gjennom regelmessig meditasjon, og spesielt gjennom veiledning og lengre meditasjoner. Man trener seg opp til å håndtere ulike situasjoner og utfordringer under meditasjon med større grad av ledighet. Her som ellers i livet gir trening effekt. Dette spiller over i ytre utfordringer. Man øker sin evne til å takle stressituasjoner og på denne måten hever stressterskelen.

Det er fristende å sammenlikne meditasjon, som er mental trening, med fysisk trening. Regelmessig og riktig trening gir bedre styrke og kondisjon enn å trene i rykk og napp. Noe trening hver uke er mye bedre enn ingen trening. Derfor er også meditasjon en gang i mellom med på å holde stressnivået nede.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.