Når tankene hopper ut og inn

Stakkato betegner med ett ord min meditasjon. Metodelyden hakker av gårde. Tankene hopper ut og inn mellom metodelydene. Andre ville vel sluttet for lengst å meditere med så dårlig utførelse, men jeg er ganske sta og gir meg ikke. Har dere noen råd?

RÅD:

Du beskriver din meditasjon som lite tilfredsstillende uten å fortelle om forsøk på å endre utførelsen. Ofte vil man bestrebe å komme bort fra den ”stakkato” gjentakelsen av metodelyden. Å flykte fra ubehag er en naturlig trang. Dine forsøk på å gjøre lyden mer flytende vil fortelle mer om hvordan du kan forholde deg annerledes i din meditasjon.

I mangel av slik informasjon svarer vi på generelt grunnlag. Vi vil peke på to alternativer: Stakkato gjentakelse skyldes spontane forhold, eller det er en uvane du har lagt deg til som holder noe på plass.

Hvis det er spontane forhold, er ledighet nøkkelen. Ledighet er en grunnregel i Acem meditasjon som går foran andre regler. Det innebærer at det er viktigere å ha et ledig forhold til gjentakelsen av lyden enn at lyden er riktig eller at den ”flyter”. Godta at lyden er stakkato. Det kan også tenkes at det er din vurdering som er kritisk, og at lyden er tilstrekkelig lett. Det er jo ikke meningen at den skal gå helt av seg selv. Vi legger egenaktivitet i hver eneste gjentakelse. Godta at tankene hopper ut og inn mellom lydene.

Igjen er dette din vurdering som kanskje er i overkant kritisk. Dette er dine opplevelser som må få slippe til. Da har du endret din holdning fra å komme bort fra noe, til å kunne være nær det som er der. Du har større ledighet.

Er dette en uvane du har lagt deg til, forholder det seg annerledes. Da er det et element av egen vilje som er med på å gjøre gjentakelsen konsentrert. Kan du gjenkjenne slikt element? Er det noe du registrerer at du binder som du kan slippe opp? Må du ha metodelyden på en bestemt måte eller kan du tillate at den varierer? Det kan være ubevisst motstand som ligger bak en konsentrert utførelse. Det å oppgi kontroll kan oppleves ubehagelig, selv om det bare er for tanker og fornemmelser.

Vi anbefaler deg at du tar initiativ til veiledning for å avklare mer spesifikt din meditasjonsutførelse.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.

Ok