- Meditasjonen gjør meg mer kreativ

Video:

Forfatter og dramatiker Rune Belsvik intervjuet av Anne Thomte om hvordan Acem-meditasjon kan være til hjelp i skapende prosesser

Ok