Hva med Acem-meditasjon og mindfulness?

Jeg har praktisert Acem-meditasjon noen år og hatt mye utbytte av det. Har også være med på et par helgeretretter. I høst lærte jeg mindfulness på jobben. Mange på kurset tok det ikke i bruk, men jeg synes man skal utnytte det man har lært. 

Så jeg gjør mindfulnessøvelser på bussen, mens jeg venter hos tannlegen og gjerne mens jeg går alene. Det er et fint supplement til Acem-meditasjon. Jeg blir mer oppmerksom på her og nå. Men når jeg sitter i mine halvtimer og mediterer, kommer det snikende en usikkerhet på om jeg gjør noe galt. Er jeg for opptatt av metodelyden, eller følger jeg tankene for mye? Hva har jeg lært i Acem og hva har jeg lært på kurs i mindfulness? I en veiledning fikk jeg høre at det var lett å sammenblande. Kan dere gå opp noen klare linjer?

RÅD:

Acem-meditasjon gir avspenning og slipper til det som er i sinnet. Med mindfulness teknikker er det å være til stede her og nå målet, mens avspenning er en bieffekt. Så hva innebærer det? Vi vil svare primært vedrørende Acem-meditasjon siden det er vårt område. Det er mange ulike former for mindfulnessmeditasjon og mindfulness teknikker. Vi går ikke langt inn i disse, men når vi referer til mindfulness, er det den mest vanlige mindfulness meditasjon som det undervises i her i Norge. 

Avspenning er å slappe av i muskler. Avspenning er å roe tankene ned. Det er å stresse ned. I Acem meditasjon stresser vi ned ved å møte det som er i sinnet med ledighet. I tillegg frisettes underliggende uro, som gjør at vi også arbeider med avspenning på dypere nivå.  Avspenning i Acem- sammenheng er mye mer enn å døse på sofaen. Det er også mer enn å slappe av på en skitur.

Å være her og nå kan være et resultat av Acem-meditasjon, fordi en del bekymringer slipper taket. I Acem-meditasjon kommer det som en følge av avspenning, ikke ved å øve på å være til stede. Ved å være opptatt av her og nå, kan man bli sensurerende til det som kommer, særlig hvis det som spontant dukker opp i sinnet er bekymringer knyttet til fortid eller fremtid. Dette representerer en type sensur som er det motsatte av ledighet.

De fleste mindfulnessteknikker har elementer av at man sensurer eller sorterer det som spontant foregår i sinnet. Man søker etter opplevelser knyttet til her og nå. Dette kan redusere avspenning. 

I Acem-meditasjon er grunninstruksen at man kan skal gjenta en metodelyd så lett  og uanstrengt som mulig.  Sanseinntrykk, tanker, kroppsfornemmelser og følelser får passere fritt, komme og gå mens du gjentar metodelyden inne i deg. Man skal ikke søke etter spesielle opplevelser, eller følelse av å være her og nå. Når man gjentar lyden med ledighet, og ikke forholder seg direkte til spontanaktiviteten ved å sensurere eller sortere, skjer avspenning automatisk.

Når man i mindfulness meditasjon forsøker å være tilstede i tankene her og nå, kan det redusere friheten til at tankene og følelsene og stemningene kan forsvinne eller endre seg. I Acem–meditasjon er oppmerksomheten ledig knyttet til metodelydgjentagelsen. Metodelyden er en meningsløs lyd som ikke styrer tankene i spesielle retninger. Gjentagelsen fører til at ny spontanaktvitet; følelser, tanker og kroppsinntrykkk slipper til. Noe av det som slipper til, fanger sinnet slik at man glemmer metodelyden. Man seiler av gårde uten å ha bevissthet om at det er det man gjør. Dette er en viktig utlevelse av spenninger, og skal ikke motarbeides. Hvis man som i mange MIndfulness teknikker skulle streve etter å være her og nå, ville man gå glipp av disse periodene, som betyr noe for dypere bearbeidelse.

Acem-meditasjon og mindfulness har også felles prinsipper, selv om de kan være formidlet ulikt. Eksempler på likhet er at man skal være ikke-dømmende og aksepterende for det som kommer. I Acem-meditasjon skal vi imidlertid ikke være så opptatt av innholdet i sinnet. Man skal i større grad akseptere at det som kommer er det som kommer.

Hvis du under Acem-meditasjon lurer på om du blir påvirket av det du har lært om mindfulness, kan du spørre deg selv om du blir opptatt av bevissthetsinnholdet i meditasjon.  Tenk at du ikke skal være opptatt av de tanker som kommer og passerer, men av hvordan du gjentar lyden, nemlig lett og ledig. Det bringer deg på rett spor. Du kan også søke veiledning for å drøfte nærmere. 

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.