Hva gjør du når uroen uteblir?

Nå har jeg meditert et år og fortsatt har jeg ikke hatt motstand i meditasjon. Alle andre har uro og rastløshet eller utfordringer de kan vokse på. Jeg får høre at min meditasjon er ok, men jeg blir mer og mer usikker om det er sant. 

RÅD:

Opplevelsen i meditasjon varierer fra person til person. De fleste har opplevd det i gruppesammenhenger. Din bekymring er at meditasjonen går lett for deg. Uten å vite mer kan vi ikke gi noe klart svar, men vi kan benytte anledningen til å spinne noen tanker rundt det du skriver.

For det første er det bra at meditasjonen går lett. I kortere eller lengre perioder vil alle erfare det. Vi regner med at du får avspenning og overskudd som resultat, hvilket er noe av det vi mediterende søker. Ta i mot det positive det gir.

Dernest kan vi peke på enkelte elementer som kan redusere utbyttet av meditasjon, om det skulle være tilfelle for deg. Ett av dem er om lydaspektet fortsatt er til stede i metodelyden. Det er relativt vanlig at kroppsrytme tar over og erstatter lydaspektet når man har meditert noen måneder. Fortsatt gir det avspenning, men ikke så dyp og det utfordrer heller ikke så mye for vekst. Kjenn etter om oppmerksomheten er på lyden. Hvis den ikke er det, retter du oppmerksomheten på lyden uten å skyve bort noe. Om kroppsrytmen fortsatt er der, gjør ikke det noe.

Et annet element er trangen til å holde det ubehagelige unna. Trangen er ofte ubevisst og det er ikke så godt å si hvordan man stenger av. Det kan være små valg underveis i meditasjonen hvor noe blir skjøvet bort, ikke tatt i mot. Det skjer gjerne umerkelig. For den som velger det bort er det selvfølgelig at det ikke hører med. Det kan være uro, en tanke om bagateller, en uvant måte å gjenta lyden på. En veiledning eller to, eller en lengre meditasjon med påfølgende veiledning kan påskynde prosessen med avklaring.

Fortsett gjerne med dine gode meditasjoner og se om du kan finne anledninger til å drøfte dine erfaringer. Godta også om meditasjonen måtte bli mer motstandsfylt. Det er ikke hva du opplever, men hva du gjør som gir resultater.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.

Ok