Ekspertene svarer: Hvordan kan jeg håndtere angst i meditasjonen?

Så langt har jeg klart å slippe angsten og slappe av i meditasjonen, men jeg merker at angsten har blitt sterkere. Er det en teknikk for å mestre dette?

Acem har måttet avlyse de fleste M0 kurs med fysisk oppmøte l løpet av pandemien, fra september 2020 til september 2022. Men det har vært stor virksomhet med nettbaserte kurs. 82 personer har lært å meditere på zoom, fra ulike land, I Europa, Usa og Asia. Nedenstående spørsmål kommer fra en M0 deltager i England

Desto mer jeg har meditert, jo mer stabil har jeg blitt. Men i det siste har jeg møtt en motstand når jeg starter meditasjonen. Jeg må møte og overvinne en sterk angst i brystet. Det er som om kroppen ikke vil meditere, selv om jeg ønsker det. Så langt har jeg klart å slippe angsten og slappe av i meditasjonen, men jeg merker at angsten har blitt sterkere. Er det en teknikk for å mestre dette?

Motstand er en del av prosessen. Heldigvis fordi det gir en sjanse til å vokse og håndtere vanskeligheter. Uheldigvis fordi motstand kan være vanskelig å håndtere. Det er helt vanlig at nybegynnere erfarer dette to til tre måneder etter at de har begynt. Noen slutter å meditere, som er uheldig for dem, fordi de går glipp av en mulighet til å lære å håndtere uavklarte problemer som tidligere kan ha vært ubevisste.

Så hva dreier dette seg om? Når vi mediterer åpner vi for fortrengte eller ubearbeidede sider. Vanligvis blir ikke innholdet i det som kommer bevisst, men vår måte å møte oss selv på blir aktualisert. Dette påvirker måten vi mediterer. Vi kan sammenlikne med våre forsvarsmekanismer som påvirker meditasjonen. En som håndterer konflikter og vanskeligheter med sinne og kamp, kan komme til å bruke de samme mekanismene ved problemer under meditasjon. Sinne og kamp omsettes til å skyve ting bort eller konsentrasjon om metodelyden. Kanskje også med aggresjon i gjentakelse av lyden.

Slik er det ikke med deg. Du tenker at meditasjon er bra, men opplever motstand og angst. Det er som om kroppen vet hva som kommer - noe knyttet til gamle problemer.

Angst er vanskelig å håndtere uansett. Og det finnes ingen snarvei. Ofte vil du trenge veiledning for å se hvordan du håndterer det og hvordan angsten påvirker din måte å meditere på. Det er ikke lett å finne fri, ledig holdning overfor angst. Men ved gjentatte forsøk på å la angsten få være der og ikke skyve den bort, vil du langsomt

bearbeide den. Du har tydeligvis forstått dette og angsten har sluppet noe. Men det hender også at meditasjon åpner opp for sterkere angst en periode slik du nå erfarer. Ofte vil det hjelpe å snakke om angsten og hvilke assosiasjoner du har til den. Samt meditere og tillate at angsten er der så godt det lar seg gjøre.

Hvis motstanden er knyttet til kroppslige smerter, har vi en teknikk vi kaller "bodyfeeling" som kan hjelpe. Du legger deg ned og retter oppmerksomheten mot smerten, med en lett og ledig holdning slik du har i meditasjon. Ikke konsentrasjon.

Yogaøvelser kan også hjelpe. En veileder kan også gi råd om å redusere meditasjonstiden til 15 eller 20 minutter for en periode hvis angsten blir for sterk.

Uansett anbefaler vi veiledning når angst kommer opp i meditasjon. Det er ikke så lett å håndtere på egenhånd.

Visste du at du kan høre svar på meditasjonsspørsmål i Acem medias podcast? 

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.

Ok