Ekspertene svarer: Hjelper meditasjon med forsoning?

Her finner du råd til hvordan å komme videre når innholdet i meditasjonen ikke er sånn som du ønsker det skal være.

Når man blir eldre er forsoning et viktig resultat av meditasjon. Jeg er ikke der riktig ennå, men tror at forsoning er like viktig for oss yngre i meditasjon. Vi må også forsone oss med livet som det er, og med meditasjonen som den er? 

Å forsone seg med sin fortid er å kunne leve med de valgene man har tatt, uten at det ødelegger hverdagen. Man kan bli trist eller kanskje også skamfull av å tenke på det man unnlot å gripe inn i, eller der man valgte letteste løsning. Uten å bli bitter eller konstant nedstemt av den grunn. Slik forsoning er mest aktuelt når man blir eldre. Og meditasjon kan hjelpe en til forsoning.

Meditasjon er en trening i å møte utfordringer med ledig mental holdning. La det ubehagelige få være i sinnet mens man gjentar lyden slik at den i noen grad er samstemt med det spontane. Det er en trening i å motstå sine tendenser til å skyve bort det ubehagelige, å holde unna det som ikke er "riktig", å godta at man i noen sammenhenger strever. Forsoning henger sammen med ledig mental holdning. Det gjelder alle mediterende. Forsoning som holdning i utførelsen av meditasjon gjelder universelt.

Forsoning finner sted når en møter tanker og følelser i meditasjon med en uanstrengt, åpen, inkluderende gjentakelse av metodelyden. Det er ikke bare innholdet i tanken eller følelsen selv man forsoner seg med, men de rester som er knyttet til tankene og følelsene. Det kan være tanker på vanskelig tema, men vel så ofte er tema uklart, kanskje er uroen den mest fremtredende. Kanskje kan vi si at vi forsoner oss med egen uro.  

Av og til er det bevisst hvilke tema vi arbeider med, andre ganger mer ubevisst. Det som kommer opp i meditasjon har sammenheng med tema som er sentrale i våre liv. La oss ta et eksempel. Du tenker på din relasjon til en kollega, og den uro dette skaper i ditt liv. Uroen er den tydelige rest som kommer i meditasjonene. Forholdet til den aktuelle kollega er kanskje ikke mest viktig, Men det har sammenheng med andre og mer formende og viktige forhold i ditt liv. Så det  å arbeide med å møte tankene og uroen på en inkluderende måte, er av betydning for å forsone seg med noe som har med forholdet til dine medmennesker å gjøre. 

Et annet eksempel kan være at du føler på sårhet og kanskje sinne i meditasjonene. Hvis du tenker etter kan det ha sammenheng med en episode der du følte deg krenket av en venn som kritiserte deg. Ved å gjenta metodelyden med nærhet mens krenkelsen får være som den er, arbeider du med din tendens til å reagere emosjonelt når du får kritikk. Forsoning er noe du bringer inn i meditasjonen i møtet med det spontane.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.