Veilederne svarer: Når jakten på ledighet gjør deg konsentrert

Å streve etter noe vi tror er ledighet, kan gjøre oss mindre tilstede. Les de erfarne veiledernes refleksjoner. 

"Metodelyden skal gjentas lett og ledig, har vi lært. Det får jeg ofte ikke til. Når jeg forsøker å få til mer ledighet, blir resultatet det motsatte: konsentrasjon. Det skjønner jeg, men klarer ikke gjøre noe med det. Bare jeg prøver å gjøre en forandring, konsentrerer jeg meg. Jeg innser fort at det blir mislykket. Noen ganger strever jeg en kort stund før jeg gir opp. Da lar jeg metodelyden være litt utvisket og jeg anstrenger meg mindre. Så glemmer jeg lyden og blir fanget av tanker. Jeg strever med ting i livet også. Jeg er ikke ute etter tips for å fikse dette, for det tror jeg ikke på. Men kanskje noen refleksjoner?"

Du er opptatt av å få til mer ledighet og opplever at du blir mer konsentrert. Det kan være fordi du strever etter noe du tror er ledighet. Da kan det være at du blir målrettet og mindre til stede i det du gjør. I så fall er oppmerksomheten mer rettet frem mot noe du ønsker. Da kan det som er her og nå bli neglisjert. Kanskje også fordi det kan være knyttet til ubehag, f.eks. følelse av ikke å få det til. 

Det er lett å tenke at ledighet er noe behagelig, og at i ledighet flyter alt lett og uanstrengt. Tanker kommer og går og du gjentar lyden uten at det koster deg noe. Så kommer du dypere inn i sinnet og kan til og med gjøre nye oppdagelser om deg selv og din fortid? Få dype tanker!

Eller er det ikke slik? Kan ledighet bety at du lar ubehag få være der uten å skyve det bort.  At en følelse av at du ikke mestrer kan få være der. Går det an å kjenne etter om du bidrar med å anstrenge deg, om enn bare litt? Da vil det være viktig å slippe dette.  Du klarer det kanskje ikke ved første forsøk, men det er mulig å gjøre et nytt forsøk noe senere. Om følelsen av fortvilelse kommer, kan også den få være der, og du kan gjøre nye forsøk. Å øve kan ta tid. Å mestre noe tar den tiden det tar. Tålmodighet er også ledighet. 

Hva som er ledig, varierer fra meditasjon til meditasjon. Om du er opptatt av tanker, kroppslig smerte eller gode følelser, vil ledighet oppleves forskjellig. Å streve er å forsøke å komme til noe annet enn det som er, å komme bort fra det som er der.

Ledighet er å være nær det som spontant er til stede. Uansett hva det måtte være, om det ubehag eller en opplevelse som ikke rimer med det du oppfatter som ledig utførelse. La lyden få være i samspill med det som er i sinnet. Selv om du ikke opplever at “du får det til”. Så vil du innimellom merke at noe slipper. Kanskje i form av at du blir fanget av spontanaktiviteter. Kanskje i form av ro.

  • Maria S. Gjems-Onstad

    Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.

  • Dag Spilde

    Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.

Ok