Meditasjonsvaner: - Begynner igjen med ti minutter

Slik finner Julie tilbake til meditasjonsvanen i en hektisk hverdag som jurist.

- Det har vært perioder hvor jeg ikke har fått til å meditere, forteller Julie Namork Meyn. Meditasjonen har blitt skjøvet i bakgrunnen. Først har jeg droppet det én dag. Da har det blitt lettere å droppe det neste dag. Plutselig har ikke meditasjonen blitt ansett for å være viktig nok til å prioritere. Det har kjentes ut som om jeg ikke har tid til å sette meg ned.

- Hvordan kommer du deg tilbake i en meditasjonsrutine?

- Jeg prøver å tenke at jeg mediterer i dag, i hvert fall litt. For eksempel ti minutter. Og så detter det liksom bare over meg en følelse av at nå skal jeg i gang igjen. Uten at jeg helt kan forklare hvorfor.

Pause fra inntrykk

Julie er jurist og jobber med anti-hvitvasking i bank. Hun hadde drevet med yoga i flere år og meditert ved hjelp av ulike apper. Da hun ville utforske meditasjon nærmere, anbefalte en bekjent Acem-meditasjon. 

- Kanskje var jeg mottakelig for det, etter yogaen og erfaringen med meditasjonsappene. I hvert fall var det en god opplevelse å lære Acem-meditasjon. Jeg fikk umiddelbart følelsen av at dette er bra for meg, og i for seg for alle.

- Meditasjonen gir en pause fra inntrykk. Jeg er veldig bevisst på at vi utsettes for input hele tiden, ikke minst fra mobilen. Men hjernen trenger pause. Det gir meditasjon.

-Hvorfor har du fortsatt med å meditere og gi hjernen en pause?

- Når noe først appellerer til meg, går jeg gjerne all in. Jeg dro for eksempel på retrett på Lundsholm allerede sommeren etter at jeg hadde lært å meditere. Etter det har jeg vært på helgeretrett på Halvorsbøle, gått på M1 og nå går jeg i veiledningsgruppe. Det har vært en motivasjonsboost.

Her finner du alle tilbud for deg som har lært Acem-meditasjon

- Men det handler også om en grunnleggende intuisjon eller magefølelse. Jeg følger på en måte en indre drive. Selv om det å Acem-meditere innimellom kan være kjedelig og jeg kan være kjemperastløs, så er den grunnleggende intuisjonen der, om at om at dette er sunt og godt for meg.

Spennende prosess

Julie synes dessuten selve meditasjonsprosessen er spennende. Hun er interessert i psykologi, hvordan hjernen fungerer, og hvordan det ubevisste påvirker valg og selvoppfatning.

- Det at Acem-meditasjon handler om å slippe til sinnets spontane sider, gjør at meditasjonen blir en åpen utforskning av meg selv, forteller hun

- Det pirrer nysgjerrigheten min å se hva som dukker opp i meg selv. Det er også interessant å være i veiledningsgrupper og høre om andres erfaringer. Det er noe i denne utforskningen som kanskje ikke er så trendy i dagens samfunn. Man snakker jo gjerne om psykologiske vansker og symptomer, hvordan ting er vanskelige og hvordan man kan løse problemene. Men man snakker gjerne ikke om underbevisste drivkrefter og hvordan sinnet styrer oss i ulike retninger, kanskje uten at vi ser det selv. Det åpner meditasjonen for.

Utforske seg selv

-Hva har du lært om deg selv i meditasjonsprosessen?

- Jeg har kommet i dybden og fått undersøkt forskjellige store temaer, som gjerne melder igjen og igjen, både i meditasjonen og ellers i livet. Det er for eksempel ting knyttet til relasjoner, hva som egentlig motiverer meg og hva i livet som er viktigst ‘at the end of the day.’ Dessuten har jeg blitt enda mer bevisst på større drivkrefter, og på hvordan fortiden preger nåtiden. For eksempel ser jeg bedre hvordan erfaringer fra barndommen kan prege hvordan jeg tenker på karriere og hva jeg velger.

- Jeg får også en del åpenbaringer når jeg mediterer, på helt konkrete forhold. Jeg kan komme på ting jeg må si eller gjøre. Tilsynelatende kan det være banale ting. Likevel er det interessant og viktig nok at det kommer.

- Sist, men ikke minst, har jeg blitt klar over alle unnskyldningene jeg kan bruke for meg selv, for å droppe å meditere. Det er mange. Jeg kan for eksempel bli sittende lenge og scrolle på telefonen og så etterpå sier jeg til meg selv at jeg ikke tid til å meditere. Det er vel noe alle kan kjenne seg inn. Man kommer inn i et mønster der man vet at man burde gjennomføre det man vet er bra for en, men likevel lar være. Og så finner man på unnskyldninger som man innerst inne ikke vet stemmer. 

Retrett i Acem-meditasjon

- Hvordan opplever du det å være på retrett i Acem-meditasjon med langmeditasjon flere dager på rad?

- Jeg har opplevd en del motstand i meg selv. På den første retretten ville jeg egentlig hjem på dag tre. Men så var det noe med nysgjerrigheten. Prosessen appellerte til meg. Det var spennende å bli værende og følge det som skjedde i løpet av de dagene, den utviklingen og innsikten man fikk og å dele den med andre. 

- På retrettene er det en anledning til å snakke om ting som man ikke kan snakke om andre steder. Man deler en forståelse for prosessen og det man kommer i kontakt med. Det er fint å være en del av et fellesskap der alle går igjennom noe av det samme, selv om temaene gjerne er ulike.

Finn din Acem-retrett

Mindre stress og bedre søvn

Hverdagen som jurist i bank kan være rimelig hektisk, med prestasjonskrav og mange oppgaver som skal løses under tidspress. 

- Kjæresten min har spøkefullt sagt at jeg kanskje ikke er den mest stoiske han kjenner. Men  jeg opplever at jeg håndterer stress bedre når jeg mediterer. Jeg får et lavere stressnivå, rent generelt, og en mer aksepterende holdning til det som stresser meg og det som ellers skjer i livet.

- Dessuten blir jeg mer bevisst på det ubevisste som rører på seg i stresset og dermed grunnene til at jeg blir stresset i første omgang. Ofte har jeg tenkt at stresset handler om jobben, men så har jeg identifisert andre ting som ligger bak, som jeg kanskje kan ta tak i selv. Det som i første omgang så ut til å være hovedproblemet, har dermed blitt mindre viktig.  

- Rent konkret blir også søvnen bedre i de periodene hvor jeg meditere jevnlig. Det bidrar igjen til mer overskudd og bedre humør i hverdagen, og også til at jeg lettere holder meditasjonsvanen ved like. Det blir en god sirkel.

  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.

Ok