Fra Acems ledelse: Meditasjon trenger fellesskap

Acems oppgave er å skape anledninger for vekst uavhengig av tidstrendene. Det forutsetter et nærvær og en nerve som går på tvers av det altfor kjappe og det altfor smarte som ofte preger vår tid.

Acems kommunikasjonskurs er utypisk for vår tid. I dag foregår kontakt mellom unge stadig oftere på Tiktok og Snapchat, og jobbmøter skjer heller på Teams og Zoom enn på et møterom. Kommunikasjonskurset dreier seg isteden om deg som person i fysisk samspill med andre mennesker.

Hvordan reagerer du når du kommer inn i en gruppe? Tar du rollen som leder, som støttespiller, som opprører, eller som den sjenerte som sitter på sidelinjen og ser på? Hvordan henger ditt rollevalg sammen med din personlighet og livshistorie? Kombinasjonen av feedback fra de andre og egen famlende selvrefleksjon viser seg ofte å inneholde nøkkelen til forandring. Det kan frigjøre deg fra fastlåste mønstre og åpne for dypere kontakt med deg selv.

Slike anledninger er det Acems oppgave å skape uansett hva tidstrendene forteller oss. Det forutsetter et nærvær og en nerve som går på tvers av det altfor kjappe og det altfor smarte som ofte preger vår tid. For å skape dypere forandring må rammene rundt kjennes trygge nok til at man gir slipp på noe av det indre forsvaret og åpner opp om sitt eget. Det gjelder både på kommunikasjonskurs og meditasjonsretretter.

Les mer om kommunikasjonskurs her

Les mer om meditasjonsretretter her

I noen grad kan dette også skje over en dataskjerm. Digitale kurs i meditasjon har vist seg å være langt mer effektive enn vi forestilte oss før pandemien. Mange har vært forundret over hvor tett og personlig samværet på en online-retrett kan bli. Gjennom det digitale er Acem for alvor blitt et fellesskap på tvers av grenser både innen hvert enkelt land og internasjonalt.

Samtidig blir det også tydelig at det digitale har sine begrensninger. Zoom inviterer ikke til uformelt samvær over en kopp te. Man treffer hverandre ikke tilfeldigvis i gangen og slår av en prat.

Og selv når man sitter ansikt til ansikt og snakker om viktige ting, går man lett glipp av nonverbale signaler man ellers ville oppfattet uten å tenke over det. Digital kommunikasjon kan være viktig, men skaper også en ekstra hinne mellom deltagerne.

Mange unge er i dag opptatt av meditasjon. Men forbausende få er villige til å gå på kurs for å lære en teknikk. En god del har vært innom apper eller YouTube-videoer og er opptatt av å finne noe som gjør godt for dem i øyeblikket. Det blir lett for flyktig og er neppe noen god oppskrift om man vil bruke meditasjon til å skape grunnleggende forandring i eget liv. Da må man inn i en personlig prosess der man også støter på friksjon og motstand.

Personlig kontakt med noen som har gått veien før en, er nesten en forutsetning. Det er derfor Acem arbeider såpass mye for å skape møteplasser – både digitale og fysiske – der man kan nærme seg det personlige sammen med kompetente veiledere.

Enten du er ung eller gammel, ønsker vi deg velkommen til å bruke noen av disse møteplassene til å sette i gang viktige prosesser i ditt eget liv. Kommunikasjonskurset er én slik anledning til å rokke ved begrensende mønstre. Sommerretrettene gir en rekke andre muligheter, der meditasjon står i sentrum, og der du kan velge mellom drop-in, regulær retrett og fordypelse. Vi håper å se deg i en slik sammenheng.

 

Halvor Eifring     Petter Halvorsen       Eva Skaar

Acem Norges ledelse