Dyade 2014/02: Levende stillhet

 - styrken i det meditative

Den meditative erfaringen av stillhet, særlig i langmeditasjon, er tema for dette Dyade.

Stille meditasjoner kan bidra til vekst, erkjennelse, forankring og etisk adferd.

Meditativ stillhet er et flertydig tema uten fasit og entydige konklusjoner. Den eneste veien mot stillheten man kjenner, er den man selv har gått.

Dyade 2014/02: Levende stillhet
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

Så stille som stillheten

I Acem-meditasjon er ikke stillhet noe man fastholder. Det er en meditativ dimensjon ved bevisstheten man åpner...

Der Weg zu allem Grossen geht durch die Stille

Den meditative erfaringen av stillhet, særlig i langmeditasjon, er tema for dette Dyade - og ikke spørsmålet om hva stillheten evt metafysisk skulle representere.

Den tyske dikter-filosofen Friedrich Nietzsche sa at Stillheten er veien til alt stort (Der Weg zu allem Grossen geht durch die Stille). Som så ofte med Nietzsche, en berømt, men urolig sjel, klinger utsagnet flott, mens innholdet kan være mer uklart.

Nietzsche kan fortone seg som et paradoksalt startsted for en diskusjon av meditativ stillhet. Men hans kraftsats har noe sant i seg: Meditativ stillhet kan gi støtte til viktige sider ved vårt liv. Stille meditasjoner kan bidra til vekst, erkjennelse, forankring og etisk adferd.

Kanskje kan meditativ stillhet også hjelpe en til bedre å møte dødens ensomme terskel. Man kan vike unna stillheten i hverdagen; den siste stillhet møter vi alle. Det dreier seg ikke nødvendigvis om den samme stillhet. Men erfaring med den indre stillhet i hverdagen, kan muligens bidra den dag alle vanlige erfaringer er slutt.

Stadig flere personer i et økende antall land arbeider med lange meditasjoner gjennom Acems retretter. Det dreier seg om reelle erfaringer mange kan ha ønske om å forstå og gi ord til. Indre, meditativ stillhet utgjør en sentral del av de prosesser regelmessig meditasjon og langmeditasjoner kan hjelpe en inn i. Som vi skal se i det første kapittel, har stillhet stimulert diktere til vakre og inspirerende formuleringer. Resten av nummeret er forsøkt bygget på meditative erfaringer – ut fra egen prosess og personer jeg har vært sammen med på Acems retretter.

Meditativ stillhet er et flertydig tema uten fasit og entydige konklusjoner. Den eneste veien mot stillheten man kjenner, er den man selv har gått. - Perspektivene i dette Dyade står for én persons regning, og kan ikke tilskrives organisasjonen Acem.

Ole Gjems Onstad

Søkeord: stillhet | langmeditasjon
Ok