Dyade 1994/04: Robert Bly og debatten om mannen

Javisst finnes tabuer i kjønnsrolledebatten.  Sinte feminister og fjerne menn har inngått en stilltiende overenskomst: vi kan gjerne diskutere arbeidsfordeling i hemmet og kvinneunder-trykkende strukturer i samfunnet.  Men diskusjoinen skal ikke gå inn i mer personlige og psykologiske forhold som preger samliv.  Og man har fullstendig meldt seg ut av diskusjonen dersom man antyder at de naturgitte forskjellene mellom menn og kvinner går ut over det rent anatomiske.

Robert Bly bryter disse tabuene.  Han går fra det politiske videre inn i det personlige.  Og han er opptatt av at menn og kvinner ikke bare vedkjenner seg, men også dyrker og kultiverer sin egenart som menn og kvinner.

Da Dyade inviterte Robert Bly til Norge i april 1994, visste vi at han ville vekke markerte reaksjoner også her.  Reaksjonene kom og synliggjør dagens norske kjønnspolitiske landskap.  Robert Bly bringer nye dimensjoner inn i feltet.  I dette Dyade ser vi på debatten han utløser om Mannen og hva den forteller både om Norge og dagens utfordringer for begge kjønn.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 50,00
Ok