Keyword: vegetariannisme

Overtro i en naturvitenskapelig tid

Naturvitenskapens seiersgang over store deler av verden har ikke gjort slutt på magiske forestillinger, og lite tyder på at den kommer til å gjøre det. Nei, det moderne menneske er bemerkelsesverdig likt trobrianderne fra en øygruppe i Stillehavet, som sosialantropologen Malinowski beskrev i 1925.

AcemArticle
Ok