Keyword: medier

Bli hørt. Tal bedre

Av Ole Gjems-Onstad

Konkrete råd om hvordan man kan forbedre sin muntlige fremføring. Til hvert kapittel er det detaljerte øvelser til å trene selv og sammen med andre. Samtidig gir den et levende innblikk i kampen om oppmerksomheten i et moderne mediesamfunn.

AcemProduct

Dyade 2004/01: Følsomhetens tyranni

- tanker i en tårevåt tid

Mennesket kan le og gråte på en måte ingen andre dyr kan. Det kan elske og hate, føle skyld og skam, stolthet og lidenskap, og til og med kjenne seg tom, forlatt og fremmedgjort. Mennesket er ikke bare homo sapiens, det vitende menneske, men også homo sentiens, det følende menneske.

AcemProduct

Dyade 2008/02: Brukerne skaper medierevolusjon

Wikipedia - YouTube - Facebook

Medieutviklingen er som ketchup. Først kommer det ingenting. Så kommer det ingenting. Og så kommer alt sammen på en gang.

AcemProduct

Fra Bibelen til Wikipedia

- Når penger kommer til kort

Uten mat og drikke duger helten ikke. De som skaper innholdet i medieverdenen, må ha noe å leve av. Det må vi som bruker mediene betale for. Men vi kan betale på ulike måter. Vi kan kjøpe bøker. Vi kan se på tv – og la tv-selskapene tjene på å la andre servere oss reklame. Eller vi kan engasjere oss direkte som medskapere i å lage medieinnholdet slik det skjer i nettleksikonet Wikipedia. Og de siste 500 årenes mediehistorie kan leses som ferden fra pengehandel via tilskueroppmerksomhet til deltakerengasjement, skriver Rolf Brandrud

AcemArticle
Ok