Keyword: klima

Dyade 2011/01: Økokalypse: Hva så?

Et flertall av oss mener at global oppvarming er en realitet. Vi innser også at konsekvensene kan bli katastrofale. Så hvorfor gjør vi så lite med det?

AcemProduct

Dyade 2009/04: Sahara - Trussel og møteplass

Sahara er stedet der vi ser effekten av store astronomiske endringer, stedet der økosfærens framtid formes, og stedet der kontemplative kulturer har søkt stillhet og dialog. Sahara er Oberst Gadaffis ukjente vannreservoar, franskmennenes kjernefysiske skamplett og de myteomspunne tuaregenes hjerteland.

Planetens største ørken berører oss på måter vi ikke er klar over. Dette nummeret av Dyade lar deg oppdage noen av dem.

AcemProduct

Dyade 2008/03: Måltid for en liten klode

- om kosthold, klima og krokodiller

"Blodig alvor" er tittelen på et oppslag i Dagbladets magasin. "Kjøttet du slenger på grillen i sommer, forårsaker ikke bare 18 prosent av den globale oppvarmingen. Det er også en bakteriebombe og medskyldig i at 100 millioner mennesker sulter". Når til og med tabloidpressen retter oppmerksomheten på hvordan vestens kjøttbaserte kosthold virker ødeleggende på miljøet, skal man våkne. Noe er i ferd med å skje.

AcemProduct

Den kokande grodan

- Mänskliga riskreaktioner

Det finns tecken på att klimathotet är allvarligare än forskare hittills kunnat förutsäg, berättar Gunnar Sundqvist.

AcemArticle

CO2-kvoter – hva er poenget?

Denne artikkelen forklarer grunntrekkene i handelen med CO2-kvoter.

AcemArticle

Hvor mye skylder vi fremtidige generasjoner?

Mennesker slipper ut over 27,5 milliarder tonn CO2 i atmosfæren hvert år. I tillegg slipper vi ut store mengder andre drivhusgasser. Praktisk talt alle seriøse klimaforskere er enige om at dersom disse utslippene fortsetter å vokse i samme takt som i dag, vil det sannsynligvis få svære følger for vårt klima i fremtiden.

AcemArticle

Better dirty than dead!

Om Giddens paradoks og ’The Politics of Climate Change’

Det var med store forventninger jeg gik til bogen ”The Politics of Climate Change” af den britiske sosiolog Anthony Giddens, skriver den danske jordbrugsforsker Jakob Magid. For Giddens omtales som Storbritannias mest berømte samfunds-forsker siden John Maynard Keynes, og han var på 1990-tallet ideologen bag Tony Blairs ”Tredje vei” og ”The New Labour”.

AcemArticle

Økokalypse - hva så?

Mot slutten av en av de kaldeste vintrene i Norge på over 100 år har Dyade valgt å gi ut et temanummer om global oppvarming. Dyade har i flere numre beskjeftiget seg med psykologi. Man kunne undres om ikke temavalget denne gangen er uttrykk for redaksjonens psykologi – for ubevisst ønsketenkning: Global oppvarming – ja, hadde ikke egentlig det vært en god idé?

AcemArticle

Livet på terskelen til Sahara

Bilder fra en reise i Mali

- En norsk bonde ville ha gitt opp her etter én sesong, sier misjonæren og peker utover et landskap med spredte akasietrær og gult, halvsvidd gress. - Jordsmonnet er bare noen få centimeter tykt. Det skal lite til før stein og sand kommer til overflaten og gjør det umulig å dyrke.

AcemArticle

Kan den siste som forlater planeten være vennlig å skru ned termostaten?

Den 26. september 1991 lot åtte personer seg lukke inne i en gigantisk stål- og glasskonstruksjon midt i Arizona-ørkenen. De skulle oppholde seg der i to år, uten tilførsel av vann, luft eller matvarer. Det ble begynnelsen på et av historiens mest bisarre og lærerike forsøk på å gjenskape jordens kretsløp i miniatyr, skriver Christopher Grøndahl.

AcemArticle
Ok