Moderator- og kurslærerutdannelse i Acem

Hjelp andre til bedre meditasjonsforståelse

Du kan være med i Acem som deltaker - på kurs, retretter, seminarer og arrangementer.

Om du synes Acems arbeid er viktig for deg, for andre og samfunnet, og du ønsker å arbeide idealistisk i Acem med pedagogiske oppgaver, må du kvalifisere deg faglig gjennom intern opplæring. Det starter med moderatortrening. All faglig opplæring i Acem holdes i regi av Acem International.

På utdanningen lærer du mer om meditasjonspsykologi og gruppepsykologi. Du får trening i å formidle, legge til rette, arrangere, administrere, skrive, holde innlegg.

I Acem har mange gjennom fem tiår engasjert seg på idealistisk basis for å bygge en norsk og internasjonal organisasjon og utvikle metoder for menneskelig vekst. Et engasjement der du kan bruke bredden og dybden i deg selv. Vil du være med på ferden og bidra i Acem?

To nivåer

Den grunnleggende faglige opplæringen i Acem har to nivåer. Du kan bli moderator, deretter kurslærer.

Moderator

Moderator er første nivå. I løpet av en helg lærer du grunnleggende gruppedynamikk og får opplæring og gjennomgang i M1-kursets innhold. Du hospiterer som leder i en M1-gruppe og påfølgende semester deltar du i et erfaringsseminar over en helg.

Som moderator er du ansvarlig for å arrangere og gjennomføre M1-grupper minst en gang i semesteret og hjelpe deltakerne til å få mer ut av de daglige meditasjonene.

Du kan også engasjere deg i andre aktiviteter, avhengig av lokale behov.

Det er enn forutsetning at du også tar på deg nødvendige praktiske oppgaverinnen organisasjonen. Du er med i et internasjonalt miljø med Acem-moderatorer fra flere land. Det er mye kompetanse på mange områder i Acem, utviklet gjennom 50 år.
 
For å søke opptak må du meditere regelmessig, helst ha gjennomført M1-kurset eller tilsvarende som deltaker og vært på minst en ukesretrett. Deltakelse på minst ett kommunikasjonskurs er en sterk anbefaling. Du må ha sosiale ferdigheter og personlige egenskaper som gjør deg egnet til å undervise i meditasjon. Alminnelig god fysisk og psykisk helse.

Etter gjennomført og godkjent deltakelse på moderatorutdannelsen inngår du en gjensidig avtale om innsats over to år. Et interessant og utviklende engasjement venter.

Moderator-opplæring er en selvstendig kvalifisering og samtidig en forutsetning for evt. videre opplæring som kurslærer.

Her møter du to av dem som er i gang med moderatorutdannelsen

Kurslærerutdannelsen

Kurslærerutdannelsen bygger på moderatorutdannelsen og går over ett år. I månedsskiftet april/mai og november/desember holdes det faglig helgesamling i Oslo der man legger frem en større semesteroppgave. Etter hvert halvår holdes en gjensidig vurdering av den enkeltes progresjon og grunnlag for videre utdannelse.

Etter endt hovedkurs går man i kommunikasjonsgrupper og deltar på organisatoriske drøftelser i romjulen. Denne faglige samlingen er i Oslo.

Opplæringen omfatter:

 •  Deltagelse i forskjellige ansvarsområder i organisasjonen: planlegging og gjennomføring av arrangementer, dugnad m.v.
 •  Muntlig fremleggelse av forberedte innlegg
 •  Trening i å gi og nyttiggjøre seg feedback
 •  To større superviserte skriftlige arbeider
 •  Personlig produktivitet og egen tidsprioritering
 •  Acem som internasjonal organisasjon
 •  Acem i den tredje sektor (frivillige organisasjoner)
 •  Acems meditasjonspsykologi og begynnerkurset i Acem-meditasjon
 •  Hospitering på begynnerkurs
 •  Opplæring i meditasjonsveiledning

I de første årene etter utdannelsen samler man erfaring og prøver seg ut i ulike kurslærerfunksjoner og leder grupper sammen med kvalifiserte kurslærere. Samtidig forventes man å arbeide med egen meditasjonsprosess.

Kontakt Acem for mer informasjon.

Eva Skaar, billedkunstner, meditasjonslærer i Acem og ansvarlig for moderatorutdannelsen.

 • Eva Skaar

  Meditasjonslærer i Acem. Billedkunstner.

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. 

Ok