Moderator- og kurslærerutdannelse i Acem

Hjelp andre til bedre meditasjonsforståelse

Du kan være med i Acem som deltaker - på kurs, retretter, seminarer og arrangementer.

Om du synes Acems arbeid er viktig for deg, for andre og samfunnet, og du ønsker å arbeide idealistisk i Acem med pedagogiske oppgaver, må du kvalifisere deg faglig gjennom intern opplæring. Det starter med moderatortrening. All faglig opplæring i Acem holdes i regi av Acem International.

På utdanningen lærer du mer om meditasjonspsykologi og gruppepsykologi. Du får trening i å formidle, legge til rette, arrangere, administrere, skrive, holde innlegg.

I Acem har mange gjennom fem tiår engasjert seg på idealistisk basis for å bygge en norsk og internasjonal organisasjon og utvikle metoder for menneskelig vekst. Et engasjement der du kan bruke bredden og dybden i deg selv. Vil du være med på ferden og bidra i Acem?

To nivåer

Den grunnleggende faglige opplæringen i Acem har to nivåer. Du kan bli moderator, deretter kurslærer.

Moderator

Moderator er første nivå. I løpet av en helg lærer du grunnleggende gruppedynamikk og får opplæring og gjennomgang i M1-kursets innhold. Du hospiterer som leder i en M1-gruppe og påfølgende semester deltar du i et erfaringsseminar over en helg.

Som moderator er du ansvarlig for å arrangere og gjennomføre M1-grupper minst en gang i semesteret og hjelpe deltakerne til å få mer ut av de daglige meditasjonene.

Du kan også engasjere deg i andre aktiviteter, avhengig av lokale behov.

Det er enn forutsetning at du også tar på deg nødvendige praktiske oppgaverinnen organisasjonen. Du er med i et internasjonalt miljø med Acem-moderatorer fra flere land. Det er mye kompetanse på mange områder i Acem, utviklet gjennom 50 år.
 
For å søke opptak må du meditere regelmessig, helst ha gjennomført M1-kurset eller tilsvarende som deltaker og vært på minst en ukesretrett. Du må ha sosiale ferdigheter og personlige egenskaper som gjør deg egnet til å undervise i meditasjon. Alminnelig god fysisk og psykisk helse.

Etter gjennomført og godkjent deltakelse på moderatorutdannelsen inngår du en gjensidig avtale om innsats over to år. Et interessant og utviklende engasjement venter.

Moderator-opplæring er en selvstendig kvalifisering og samtidig en forutsetning for evt. videre opplæring som kurslærer.

Her møter du to av dem som er i gang med moderatorutdannelsen

Kurslærerutdannelsen

Kurslærerutdannelsen bygger på moderatorutdannelsen og går over ett år. I månedsskiftet april/mai og november/desember holdes det faglig helgesamling i Oslo der man legger frem en større semesteroppgave. Etter hvert halvår holdes en gjensidig vurdering av den enkeltes progresjon og grunnlag for videre utdannelse.

Etter endt hovedkurs går man i kommunikasjonsgrupper og deltar på organisatoriske drøftelser i romjulen. Denne faglige samlingen er i Oslo.

Opplæringen omfatter:

  •  Deltagelse i forskjellige ansvarsområder i organisasjonen: planlegging og gjennomføring av arrangementer, dugnad m.v.
  •  Muntlig fremleggelse av forberedte innlegg
  •  Trening i å gi og nyttiggjøre seg feedback
  •  To større superviserte skriftlige arbeider
  •  Personlig produktivitet og egen tidsprioritering
  •  Acem som internasjonal organisasjon
  •  Acem i den tredje sektor (frivillige organisasjoner)
  •  Acems meditasjonspsykologi og begynnerkurset i Acem-meditasjon
  •  Hospitering på begynnerkurs
  •  Opplæring i meditasjonsveiledning

I de første årene etter utdannelsen samler man erfaring og prøver seg ut i ulike kurslærerfunksjoner og leder grupper sammen med kvalifiserte kurslærere. Samtidig forventes man å arbeide med egen meditasjonsprosess.

Kontakt Acem for mer informasjon.

Eva Skaar, billedkunstner, meditasjonslærer i Acem og ansvarlig for moderatorutdannelsen.

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. Går du grunnkurs i Acem-meditasjon, er årsavgiften inkludert i kursavgiften for en periode etter kurset.