Derfor går jeg på kommunikasjonskurs

- Gir en nærhet man sjelden finner
- Gir en nærhet man sjelden finner

- Acems kommunikasjonskurs fungerer veldig harmonisk og trygt og med gode ledere. Gruppen forsterker og tydeliggjør mekanismer i meg selv som også er til stede i hverdagen, bare mindre tydelig, understreker forstmann Anders Boeryd.

- Utnytter mine ressurser bedre
- Utnytter mine ressurser bedre

- Som leder i næringslivet har jeg deltatt på et stort antall kurs innen personlig utvikling. Noe har vært til dels verdifullt, mens annet har vært ”stunt” uten langsiktig virkning, sier Morten Børge-Ask, konsulent og leder av Consel.

- Gir større selvinnsikt
- Gir større selvinnsikt

Kommunikasjonskurset har gitt meg nytt grunnlag for å lete litt videre, sier Lene Torjussen, ansatt i trygdeetaten.

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. 

Ok