Acem har gjennom mange å utviklet et unikt kommunikasjonskurs. Lær om hvordan du samhandler med andre, i jobb og nære relasjoner

På et kommunikasjonskurs i Acem får du dette:

  • Trening i gruppekommunikasjon. Det meste av kurset foregår i faste, små grupper med seks til åtte deltakere
  • Trening i å presentere. Du presenterer for de andre i gruppen, og får og gir tilbakemelding på innhold og form
  • Refleksjon over hvordan du oppfatter deg selv og andre. Gruppen er et trygt og nøytralt sted for å utforske hvordan du er i relasjoner
  • Metoder for å tydeliggjøre sentrale livstemaer fra oppvekst og nåtid

Acem har arrangert kommunikasjons-kurs siden 1970-tallet. Målet har hele tiden vært å legge til rette for at den enkelte deltaker kan forstå seg og sine måter å kommunisere på bedre.

Erfaringen er at bedret kommunikasjon kan gi økt livskvalitet. Det å tydeliggjøre seg selv i relasjon til andre, får positive ringvirkninger i familie- og arbeidsliv.

Acems kommunikasjonskurs er åpne for alle. 

Les om hva deltagere sier om Acems kommunikasjonskurs. 

Neste kommunikasjonskurs i Acem:

Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 24. mai 2025 kl 17:00