Forbedret stressmestring med Acem-meditasjon, viser ny norsk forskning

En norsk forskningsstudie, gjennomført på seks forskjellige arbeidsplasser over flere år, dokumenterer at Acem-meditasjon er en god og effektiv stress­mestrings­metode for arbeidstakere i bedrifter og organisasjoner. Deltakerne i studiet fikk målbart bedre søvn, mindre nervøsitet og bekymringer, og mindre kroppslige smerter. Det er dermed vist at en slik metode kan være et positivt supplement til andre tiltak, for å forebygge eller redusere negative helse­effekter av stress. 

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Nordic Psychology. Psykolog Bjørn Lau, psykolog Anne Grete Hersoug og lege Morten Wærsted står bak. Se nærmere om forfattere og publisering nederst.

-> Les mer om metoden og muligheter for å lære den HER

Målet med studien var å undersøke virkninger av Acem-meditasjon på stress­reaksjoner og stressmestring. Deltagerne hadde ikke praktisert meditasjon tidligere. Hypotesen var at det ville gi bedre effekt å praktisere en mental teknikk enn bare å høre om stressreaksjoner og stressmestring.

Studien undersøkte denne hypotesen. Ansatte fra seks store, norske bedrifter, alle i aktivt arbeid, deltok i prosjektet. Én gruppe fikk høre forelesning om stressmestring og lærte deretter Acem-meditasjon. En kontrollgruppe fikk bare høre forelesningen.

Resultatene viste at Acem-meditasjon hadde gunstige kroppslige virkninger og også bidro til positivt psykologisk utbytte for meditasjonsgruppen. Deltagerne der fikk signifikant mindre smerter, mindre søvnproblemer - og endret personlig stil i retning mindre nervøsitet og bekymringer. Slike virkninger gir bedre kapasitet til å hanskes med stress på jobb og i dagliglivet. I kontrollgruppen var det ingen slike signifikante funn.

Denne studien har bidratt til mer solid dokumentasjon for gunstige effekter av meditasjon. Det er en svært markert, signifikant forskjell mellom å bare få informasjon om stressreaksjoner og stressmestring i en forelesning og å praktisere en avspennings­metode som meditasjon for å redusere stress.

Fremgangsmåten

Ved starten fikk alle deltakere en forelesning om stress­reaksjoner og stressmestring. Meditasjongruppen lærte Acem-meditasjon i etterkant – i alt 73 ansatte. Kontrollgruppen hørte bare på forelesningen, uten å lære noen avspenningsmetode.

Både kontroll­gruppen og deltagerne i meditasjonsgruppen svarte på et spørreskjema med standardiserte, internasjonalt veletablerte skalaer for å måle ulike effekter av stress. Spørreskjemaet ble fylt ut før oppstart av studien og igjen etter 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder. Deltagerne i begge gruppene var arbeidstagere fra de samme bedriftene, i alderen 29-59 år. De ble fulgt opp over en periode på et halvt år.

Det som ble undersøkt i prosjektet, omfattet virkninger av Acem-meditasjon på muskel- og skjelettsmerter, søvnkvalitet, bekymringer, nervøsitet og hvordan man føler seg mentalt. Basert på erfaring representerer disse områdene vanlige effekter av meditasjon. Prosjektet ble gjennomført for å dokumentere om det ville være systematiske forskjeller mellom gruppen som lærte meditasjon og kontrollgruppen på disse områdene.

Tidligere studier har som oftest undersøkt ulike pasientgrupper. I den senere tid er det kommet flere studier av friske, yrkesaktive personer som ikke er behandlings­søkende – slik som denne.

Publisering

Anne Grete Hersoug, Morten Wærsted & Bjørn Lau (2018):
Nondirective meditation used in stress management,
Nordic Psychology,
DOI: 10.1080/19012276.2018.1443278

Sammendrag på nett: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19012276.2018.1443278

Forfatterne

Anne Grete Hersoug, Dr. Philos., Institutt for klinisk medisin, Klinikk Psykisk helse og Avhengighet, Universitetet i Oslo
Morten Wærsted, Dr. Med., Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi, Oslo
Bjørn Lau, Ph.D., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo; Lovisenberg sykehus, Oslo

Ok