Bærekraft i Acem

Å meditere er en miljøvennlig aktivitet. Les hvordan Acem bidrar til indre og ytre bærekraft.

Livskvalitet

Når en mediterer, roes kroppen ned, og en bruker mindre energi og oksygen. Det eneste man trenger, er et rolig og behagelig sted å sitte. På samme måte som en god samtale eller en kveldstur er meditasjonen meningsfylt og viktig for livskvalitet, men samtidig uten negativ påvirkning på miljøet.

Gjenbruk

Helt siden Acem ble grunnlagt i 1966, har det å ta vare på ting, reparere og gjenbruke vært et viktig prinsipp i driften av organisasjonen. På 70- og 80-tallet sto frivillige i Acem for noen av Norges største loppemarkeder. Hvitevarer og annet som ikke fungerte, ble hentet, reparert og solgt til nye eiere. Denne filosofien gjennomsyrer også Acems eiendomsforvaltning, der man etterstreber å reparere framfor å kjøpe nytt, samtidig som man velger inventar og løsninger som varer. Da Acem-huset i Oslo ble pusset opp i 2014/2015, var det første vesentlige oppgradering siden Acem tok stedet i bruk i 1978. Komiteen som jobbet med oppgradering, fokuserte på farger og materialer som ikke var preget av tidens trender, men som var enkle, funksjonelle og med tidløse estetiske kvaliteter. 

Minst mulig avtrykk

Som alle menneskelige aktiviteter gir Acems aktiviteter selvfølgelig også noen avtrykk, som f.eks. transport til/fra kurs, oppvarming av kurslokaler og mat. Den vegetariske maten som serveres på Acems retrettsteder, er i tråd med overgangen til plantebasert kosthold, som er ønskelig utfra et miljø- og klimaperspektiv. Denne velsmakende vegetarmaten har inspirert mange til mer vegetarmat hjemme. Både Halvorsbøle og Lundsholm har miljøvennlige oppvarmingskilder. På Lundsholm brukes jordvarme og den nye Sjøgården er svært godt isolert. På Halvorsbøle er det vannbåren varme og elektrokjel.

Transport

De fleste av Acems kurssteder, for eksempel i Oslo og Bergen, ligger sentralt i byer, med god tilgang til offentlig transport. Hva gjelder retrettstedene Halvorsbøle og Lundsholm, har Acem lenge lagt til rette for samkjøring, og alle deltakere får informasjon om hvordan de kan reise kollektivt deler av reisen. Begge steder har installert el-bil-ladere.

På Lundsholm og Halvorsbøle har Acems primære fokus vært å bevare og oppgradere bygningene, så man slipper negativ miljøpåvirkning fra uttak av råvarer og produksjon av nye materialer. Når det av og til er nødvendig å bygge nytt, er det viktig å håndtere byggene som skal erstattes, på en god måte. Da Acem bygget Sjögården på Lundsholm i 2020-21, fikk de ti hyttene som skulle fjernes, nytt liv hos hytte- og huseiere i nærheten. Neste gang du går tur på Lundsholm, kan du se deg rundt og se om du kan finne alle de ti hyttene.

Sensitivitet

Når man mediterer, utvikles sensitiviteten for det som beveger seg i en, og evnen til å handle, også under krevende indre omstendigheter. Dette kan bidra til at en blir mer var for  omgivelsene, så man kan være i verden på en måte som forstyrrer naturen og planeten minst mulig.

Ok