Større selvsikkerhet til å si ja

Arkitekt Camilla Moneta tegner bygg som produserer mer energi enn de bruker. Sin egen energi fornyer hun daglig med Acem-meditasjon.

- Acem-meditasjon gir meg avspenning og overskudd. Det er veldig fint å ha mitt eget «rom» å gå inn i, der jeg kan hente meg inn. Det å meditere gir meg også et stabilt godt humør, dermed får jeg også mer å gi til omverdenen, sier Camilla, som lærte å meditere i 2008.

Camilla er utdannet arkitekt fra Oxford Brooks University i Storbritannia, og har arbeidet i Snøhetta i snart 9 år. Hun er prosjektleder for et innovasjonsprosjekt ved navn Powerhouse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Snøhetta og flere andre selskaper. Powerhouse-samarbeidet har som ambisjon å skape bygg som produserer mer energi enn det bruker, ved å benytte kjent miljøteknologi på nye måter. Det første bygget er nettopp ferdigstilt, og meningen er at dette pilotprosjektet skal flytte standarden i hele byggebransjen. Camilla beskriver ambisjonsnivået som ekstremt. Acem-meditasjon gir henne overskudd til å takle presset.

- Jobben min er tidvis intens. Det å vite at jeg har en metode som gir meg mulighet til å hente meg inn og takle stress, gjør at jeg med større selvsikkerhet kan si ja til å ta på meg oppgaver. Dermed får jeg også større handlingsrom. Avspenning og overskudd hjelper nok også på det kreative overskuddet, sier Camilla.

Camilla har også deltatt på kommunikasjonskurs og weekendretretter i Acem.

- Kommunikasjonskurset var utrolig interessant. Og det å innimellom trekke seg tilbake i den lille «boblen» meditasjonsretretter er, gir både velvære og gjør at man kommer nærmere prosessen rundt det å meditere, sier Camilla.

Acem-meditasjon er en norskutviklet, enkel teknikk som passer for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Metoden er fri for religion og mystikk og nøytral i forhold til ideologiske eller kulturelle referanser. Meditasjonsundervisningen i Acem er basert på frivillig arbeid, noe som gir rimelige kurs. For informasjon om kurs i Acem-meditasjon, se www.acem.no.

Stikkord: anbefaler
Ok