Studieglede - planlegging, effektivitet, livskvalitet

Av Ole Gjems-Onstad

Boken Studieglede er en erfaringsbank med en rekke råd om personlig planlegging, effektivitet og studieteknikk. Den er særlig skrevet for studenter, men er nyttig for en hver som vil se med nye øyne på sine arbeidsvaner.

Studieglede - planlegging, effektivitet, livskvalitet
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-991053-8-5
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Personlig produktivitet er ikke alene et spørsmål om tekniske ferdigheter, snarveier eller knep. Det dreier seg om valg av livsstil der utforfrende oppgaver må kombineres med god rekreasjon. Målet er ikke bare å få mye gjort, men å utvikle en arbeidsform som tilfredsstiller.

Acem-meditasjon er ikke et sentralt tema i boken, men forfatteren, professor Ole Gjems-Onstad, er faglig nestleder i Acem, og han viser hvor viktige det er med virksomme metoder for rekreasjon for å bli mest mulig effektiv i studiet. Meditasjon er for mange en selvfølgelig del av studiehverdagen.

175 sider, heftet.

Her kan du bla i en digital utgave av boken

Ok