Livsvalg – Acems overgangsstudium

Red.: Ole Gjems-Onstad og Tor Hersoug

Gjennom 10 kapitler aktualiserer denne boken en rekke tankekors rundt det å vokse opp i en uoversiktlig verden. I ungdomstiden står mye på spill. Livsanskuelse formes. En rekke valg skal foretas – livsstil, utdannelse, partner og venner. Man blir aldri ferdig med valgene. Det store spillet det er å være menneske, avsluttes ikke så lenge man lever. Valg må tas hele tiden.

Livsvalg  – Acems overgangsstudium
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-08-7
Språk
Norsk
Pris
kr 130,00

 Universet er 12-15 milliarder lysår i utstrekning. Hva betyr det i et slikt perspektiv å ha evig liv, være verdensmester eller legge seg opp en stor formue?

 Hvorfor klarte ikke Peer Gynt å gå inn i et ordentlig parforhold, men vek unna den personen som ville binde seg til ham? Hvorledes kan man unngå å treffe den type valg som ødelegger både for en selv og andre?

 Hvor langt skal man la samfunnsbehov, andres forventninger og familietradisjoner styre ens livsvalg? Når bør man heller "gå sitt eget løp"?

 Gjennom 10 kapitler aktualiserer denne boken en rekke tankekors rundt det å vokse opp i en uoversiktlig verden. I ungdomstiden står mye på spill. Livsanskuelse formes. En rekke valg skal foretas – livsstil, utdannelse, partner og venner. Man blir aldri ferdig med valgene. Det store spillet det er å være menneske, avsluttes ikke så lenge man lever. Valg må tas hele tiden.

 Kapitlene trekker inn fakta fra nyere kosmologi, litteratur om det å være annerledes, selvpsykologiens viten om falske og sanne selv, personlighetsutvikling og det ubevisste, offerrollens psykologi, demokratiets personlige utfordring med utgangspunkt i George Orwells bok Kamerat Napoleon, mennesket som monster ut fra det tyvende århundres erfaringer og religionenes perspektiver på hva som er sannhet. Et eget kapittel er viet det å representere egne synspunkter muntlig.

 Bokens formål er å stimulere til dialog og selvrefleksjon. Den brukes på Acems overgangsstudium for ungdom mellom 15 og 17 år, men har interesse for en hver som er opptatt av sentrale dilemmaer ved det å være menneske. Hvert kapittel gir en innføring i et viktig tema parallelt med spørsmål som skal stimulere til egen refleksjon. Boken gir ingen fasitsvar. Dens mål er refleksjon, og ikke objektive, sanne eller absolutt riktige løsninger.

 Boken er utarbeidet av dem som har undervist på Acems overgangsstudium studiet de første årene, først og fremst professor Ole Gjems-Onstad og Tor Hersoug (redaktør). Disse har også bidratt: Klinisk psykolog Maria S Gjems-Onstad, programdirektør Carl Henrik Grøndahl, klinisk psykolog Anne Grete Hersoug og lektor Torbjørn Hobbel.

Ok