AcemProduct

Psychology of Silence

An easy introduction to Acem Meditation, technique, background and context. 

Impulse Yoga - The free flow of spontaneous movement

The yoga impulse practice offers a fascinating way to increase our levels of energy and vitality, and to release tension or stress in our minds and bodies. It can bring the body and mind closer to the silence within.

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book+CD)

The best introduction to the long-term processes of Acem Meditation, in a discounted book and CD package.

Inner Strength

The Free Mental Attitude in Acem Meditation (CD)

Acem Meditation: An Introductory Companion

A comprehensive description of Acem Meditation, with practical, psychological and existential perspectives.

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

En oppdatert oversikt over hva forskningen sier om meditasjon.

Practical Guide to Acem Retreats

The practice of long meditations at Acem retreats.

Gute Langmeditation

Praxisratschläge für Retreats in Acem-Meditation

God langmeditasjon

 - råd og vink ved retretter i Acem-meditasjon

 Denne boken gir nyttig informasjon til enhver som ønsker å vite hvordan man kan innrette seg på langmeditasjoner på Acem-retretter. Langmeditasjoner gir innsikt i egen og andres meditasjon. Dessuten bedrer de meditasjonene i hverdagen.

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book)

Best introduction to long-term processes of Acem Meditation.

Yogaboken

 Yogaboken gir en lettfattet og grundig innføring i kroppsyoga med sterk forankring i det meditative. Nybegynnere, litt trenede eller erfarne utøvere av yoga vil finne forslag til yogaprogram og utfyllende beskrivelse av et vidt antall øvelser. Bakgrunnen for boken er Norsk Yogaskoles undervisningsarbeid over mer enn førti år.