Petter Myre Eng

Petter Myre Eng

Jobber i Stortingets internasjonale avdeling. Har meditert siden 2010. Moderator i Acem.