Øyvind Ellingsen

Øyvind Ellingsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i hjerteforskning ved NTNU og overlege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital.

Virkningen av fysisk trening og livsstilsfaktorer som snusing og røyking på hjerte- og karfunksjonen, har gjennom mange år vært Øyvinds faglige hovedinteresse. Han har også deltatt i flere forskningsprosjekter på meditasjon og har hatt flere lederverv ved Fakultet for medisin og helse. 

Øyvind lærte å meditere i 1969, da meditasjon handlet om identitet og en ukonvensjonell måte å forstå livet på. Han merket raskt den gode effekten i forhold til tenåringsstress og skolearbeid og har siden vært fasinert av meditasjonens effekt på hjerne og hjerte. 

Stressmestring har vært viktig i den frivillige innsatsen for Acem. I 2002 laget han en CD for avspenning med kroppsmeditasjon som har vært mye brukt, og deltok i gruppen som utviklet og holdt kurs i «Arbeid og Avspenning». Som populærvitenskapelig formidler har han bidratt med foredrag, artikler og bokkapitler, blant annet i meditasjonsboken «The Power of the Wandering Mind» (2018), utgitt på engelsk i 2019 og spansk i 2020. 

Øyvind underviser jevnlig på kurs og retretter i Acem-meditasjon i Norge og Spania. Han bor i Trondheim, er gift og har to voksne barn. 

 

  

 
Ok