Merete Hetland

Merete Hetland

Meditationslærer i Acem. Overlæge og professor i reumatologi.

I sit arbejde som læge behandler Merete patienter med alvorlig leddegigt og lignende sygdomme, og hun forsker i, hvordan man kan forbedre behandlingen. Hun var været central i opbygningen af et klinisk værktøj, som sikrer at patienter bliver fulgt tæt med bl.a. registrering af deres egen oplevelse af sygdommen. Merete samarbejder tæt med kolleger både i Danmark og i udlandet, herunder yngre forskere og ph.d. studerende.

Hun lærte at meditere 19 år gammel og har holdt fast i det siden. ”Meditationen giver mig godt udbytte i alle livets faser, først som studerende og siden som småbørnsmor og gennem hele karrieren”, siger Merete. Det har været en vigtig kilde til ro i en travl hverdag og til nærhed i relationer.

Merete er faglig leder i Acem Danmark og instruerer nye mediterende i Acem meditation. Hun leder weekend retreats og den årlige danske sommerretræte. Hun har også skrevet flere numre af tidsskriftet Dyade og bidraget til bogen Fighting Stress.

Hun valgte Acem meditation, fordi det er en ikke-kommerciel, neutral afspændingsmetode med spændende muligheder for dybere personlig vækst og øget selvforståelse.

 
Ok