Fredrik Ruud

Fredrik Ruud

er pensjonert lektor. Fredrik har bred erfaring som kurslærer i Acem.