Veiledningsseminar for Acem-mediterende

veiledningsseminar Acem-meditasjon

Dette er en mulighet til å lære mer om egen meditasjon fra en annen vinkel - for dermed å øke utbyttet. Seminaret er åpent for alle som har lært Acem-meditasjon, men særlig rettet mot dem som har fullført grunnkurset de siste årene.

Dialogen er en vesentlig del av Acem-meditasjon. Dele erfaringer, sette ord på hva som skjer i det språkløse. Høre andre lete seg fram. Få bedre tak på hvordan utfordringer kan møtes med ledig lydgjentakelse. Bli inspirert av å bruke det felleskapet som er skapt rundt metoden. Nyte godt av erfaringer og kompetanse.

På veiledningsseminaret kan du legge fram dine meditasjonsundringer og få nytt perspektiv på egen utførelse. Dette er en god anledning til å utvide din forståelse og utforske dine muligheter med Acem-meditasjon - i godt lag med andre mediterende.

Arrangementet begynner med fellesmeditasjon, deretter drøftes veiledningsspørsmål i plenum.

 

Kommende Veiledningsseminar for Acem-mediterende

 
mars