M2 Acem-meditasjon

M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset starter
Mandag 14. februar 2022
Siste kursdag
Mandag 25. april 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

Kurset starter
Mandag 14. februar 2022
Siste kursdag
Mandag 25. april 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis kurset ikke kan arrangeres fysisk.
Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer som står på denne siden.

Smittevern

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp

 

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22201

Kursledere

Marte Bjørnaa Otnes

Senioringeniør. Jobber med store veiprosjekter. Kurslærer i Acem.