M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 Acem-meditasjon

Påmelding

Kurset starter
Mandag 25. januar 2021
Siste kursdag
Mandag 22. februar 2021
Tidspunkt
kl 17:30 - kl 19:45
Sted
Kursnummer
V21265
Velg riktig pris for deg

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis kurset ikke kan arrangeres fysisk.

Kurset går over 5 mandager: 25. jan, 1. feb, 8. feb, 15. feb og 22. feb

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager , samt kursnummer H21265.

Smittevern

I korona-tiden er det begrenset antall plasser på kurset. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp

Kursledere

Veronika Erstad

Veronika lærte å meditere i 2012. Høsten 2015 begynte hun på moderatorutdanning i Acem.  

Hun er forfatter og miljøterapeut.