Acem Forum

Acem Forum - Idealer vs realiteter

Dato
Torsdag 27. april 2023
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30

Er det bare idealisme og optimisme som bringer verden fremover?

Eller gjør av og til realisme og en viss pessimisme jobben enda bedre?

Klimaforandringer kan endre verden med dramatiske følger for mennesker på jorda. Det haster med å endre energipolitikk. Rettferdiggjør det tiltak som reduserer demokratiske rettigheter? Atomvåpen kan utslette jorden og ustabile diktatorer styrer land som har tilgang til dem. IAEA har fått fredsprisen for å jobbe mot militær bruk av atomkraft. Alle er enige om at atomvåpen er et onde. Kan det likevel innebære store farer for demokratiske land dersom man ensidig hadde oppgitt sine atomvåpen over natten? I samtidens kulturdebatt kan mange være enige om idealene. Det er lett å forstå ønsket om at undertrykkelse av utsatte grupper kunne opphøre over natten. Likevel ser vi at en altfor brå og radikal frigjøring for noen ofte har innebåret ny undertrykkelse for andre.

I Acem-meditasjon skal den mediterende ikke aktivt søke gode eller behagelige tilstander, men akseptere det som er i sinnet og kroppen til enhver tid - enten det som er der er behagelig eller ubehagelig, harmonisk eller kaotisk. Over tid kan dette føre til en livsholdning der man i mindre grad søker det ideelle, og heller ser hvilke muligheter man har i det som faktisk er her og nå, uten verken å skjønnmale eller svartmale. Mange erfarer at den realismen dette innebærer, kan gi et bedre liv gjennom at man lettere unngår situasjoner der det «beste blir det godes fiende». Dette Acem forum stiller spørsmål om det kun er idealisme og optimisme som bidrar til bærekraftige fremskritt, eller om også realisme og en viss dose pessimisme har en viktig rolle å spille. Debattanter er fagpersoner med bakgrunn fra psykologi, internasjonal politikk og kulturdebatt.

Innledere:

Espen Goffeng, forfatter, skribent og samfunnsdebattant

Petter Myre Eng, utenriksmedarbeider Stortinget

Turid Berg-Nielsen, professor i psykologi

Innledere med fordypet kjennskap til temaet, inviterer til drøftelse etter endt presentasjon.

Dato
Torsdag 27. april 2023
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30
Det er ikke påmelding for dette arrangementet.

For dem som har lært Acem-meditasjon, holder vi en halvtimes fellesmeditasjon fra kl. 17.00. 

Du kan få kjøpt pizza i pausen, vi byr på te og frukt. Du kan betale med Vipps.

 

Kurstype: Acem Forum

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursledere

Turid Berg-Nielsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i klinisk psykologi ved NTNU. Leder av Acem Tyskland.


Petter Myre Eng

Jobber i Stortingets internasjonale avdeling. Har meditert siden 2010. Moderator i Acem.