Acem Forum

Acem Forum: Anerkjennelse – noe du har krav på?

Dato
Torsdag 21. november 2024
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30

Acem Forum setter fokus på aktuelle temaer innen psykologi, meditasjon, samtid, kultur og forskning.

Å bli sett og anerkjent er en sentral verdi i vårt samfunn. Så etablert at den kan bli et krav om anerkjennelse: fra enkeltindivid eller grupper som mener seg ikke sett, marginalisert eller ekskludert. Kanskje har vi også utviklet en uuttalt, tatt-for-gitt holdning med en forventning om anerkjennelse. Verdien anerkjennelse har dermed noe tvetydig ved seg. Acemforum ser nærmere på det tvetydige ved anerkjennelse.

Dato
Torsdag 21. november 2024
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30
Det er ikke påmelding for dette arrangementet.

For dem som har lært Acem-meditasjon, holder vi en halvtimes fellesmeditasjon fra kl 17.00.  

Du kan få kjøpt pizza i pausen, vi byr på te og frukt. Du kan betale med Vipps.

 

Kurstype: Acem Forum

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursledere

Dag Jenssen

Dag Jenssen, dr. art., historiker, førsteamanuensis i vitenskapsteori, OsloMet - storbyuniversitetet, redaktør i Dyade og kurslærer i Acem.


Ok